Tyresö Bostäder förvärvar hyresfastighet

av Admin

Tyresö Bostäder AB har förvärvat en hyresfastighet av LW Fastighets Holding AB. Fastigheten, Tyresö Kardemumman 1, som tillträds i slutet av februari 2023 är belägen i Tyresö kommun och inrymmer 50 lägenheter.

”Vi är väldigt glada över köpet av denna fastighet och att därmed kunna erbjuda fler nyproducerade lägenheter till våra hyresgäster. Fastigheten kompletterar vårt befintliga fastighetsbestånd väl och ligger i ett område där vi redan har flera fastigheter, vilket ger bra synergieffekter. Fastigheten är uthyrd till 100 procent och i mycket gott skick. Den är också projekterad för miljöbyggnad silver, vilket är betydelsefullt i såväl Tyresö Bostäders som kommunens hållbarhetsarbete”, säger Marie Reinius, tf VD för Tyresö Bostäder.

Fastigheten Kardemumman 1 är belägen på Kryddvägen 2A-2B och färdigställdes 2018. Fastigheten har två huskroppar med fem våningar vardera. Byggnaderna har sammanlagt 50 lägenheter med en total bruttoarea på 3 150 kvm, boarean uppgår till 2 370 kvm. Lägenhetsstorlekar varierar mellan 1 RoK och 4 RoK med en genomsnittlig lägenhetsstorlek om 47 kvm. Till fastigheten hör också 28 parkeringsplatser varav tolv är belägna i garage.

”Vi känner oss stolta över att ha byggt och förvaltat dessa hus men nu har vi fattat ett beslut om att inte äga och förvalta bostäder längre. Därmed känns det helt rätt att sälja dessa hus till Tyresö Bostäder”, säger Magnus Lefvert, VD på Lefva Fastigheter AB.

Foyen Advokatfirma och Svefa har varit rådgivare i transaktionen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...