Svagt i teknikindustrin men bottenkänning

av Admin

Affärsläget för teknikindustrin i Sverige stabiliseras under det andra kvartalet men ligger fortsatt under normalnivå. Dessvärre minskar orderingången i varierande grad för samtliga delbranscher och grupper av leverantörer. Det visar Teknikföretagens barometer för årets andra kvartal.

– Vi får ändå se det som positivt att orderingången sammantaget inte minskar i samma omfattning som första kvartalet i år, säger Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen.

De delbranscher som främst tynger orderingången är transportmedelsindustrin följt av den räntekänsliga maskinindustrin men i mindre utsträckning än föregående kvartal

Bortsett från pandemin ligger index för affärsläget kvar på den lägsta nivån sedan sviterna efter eurokrisen för över tio år sedan. Index följer som vanligt motsvarande index för teknikindustri i främst Euroområdet.

– Affärsläget utvecklas ungefär som förväntat mot bakgrund av räntenivån och låg tillväxt på Sveriges största exportmarknader, säger Erik Spector.

Klart positivt är ett fortsatt starkt affärsläge med ökad orderingång för tillverkare av elmaskiner, elapparatur och elteknik.

Bristen på yrkesarbetare och ingenjörer minskar för femte kvartalet i rad, ett normalt förlopp när orderläget är svagt.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande ökar något från låg nivå efter sju kvartal av successivt minskat utnyttjande. Från 33 till 35 procent, men hamnar ändå en bit under det långsiktiga genomsnittet, som är fyra av tio företag.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 492 företag med en försäljning på sammanlagt 907 Mdr SEK, varav 83 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...