SSF 200 ”Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” nu i ny utgåva!

av Admin

Kommer du och din verksamhet i kontakt med skyddsklasser? Då behöver du ha koll på att normen SSF 200, som reglerar inbrottsskydd för byggnader och lokaler. Du kan ta del av nyheterna under ett kommande webinar.

SSF 200 är omfattande och beskriver tre olika skyddsklasser inom inbrottsskydd gällande exempelvis dörrar, fönster, lås, väggar, tak och golv.

– Det är en viktig norm som används av många olika aktörer, bland annat försäkringsbolag, arkitekter, myndigheter, byggherrar, projektörer och installatörer, berättar Mats Moberg, projektledare vid SSF:s normverksamhet.

Gediget förarbete
Den senaste utgåvan publicerades 2015. Efter ett omfattande arbete som har involverat ett 40-tal experter i tre arbetsgrupper och en styrgrupp, finns nu en ny utgåva av SSF 200. Mats Moberg berättar om några av förslagen.

– Vi har uppdaterat hela normen. Avsnittet väggar, som i den gamla utgåvan orsakade många frågeställningar, har helt gjorts om och förtydligats. Även tabeller har uppdaterats och gjorts om, och samtliga kravavsnitt har kompletterats med mer förtydligande text.

Arbetet har varit både tekniskt och fysiskt, till exempel har det genomförts angreppsprov prov på olika väggkonstruktioner.

– Vi byggde ett antal väggar och provade bland annat olika material, reglar och skruvmetoder. Detta gav oss värdefull information om hur olika väggar kan stå emot inbrottsförsök, och gav oss en bra grund för viktiga förtydliganden i normen, berättar Mats.
– Vi hoppas nu att brukare ska ha en betydligt mer lättläst norm. Med utvecklade förklaringar och nya figurer tror vi med denna utgåva att vi förenklat för alla aktörer inom inbrottssäkerhet.

Ta del av nyheterna i SSF 200 under ett kommande webinar
Vill du veta mer om vilka förändringar som genomförts i SSF 200 och vilken betydelse det får? Anmäl dig då till SSF:s webinar om SSF 200 som genomförs den 18/6 mellan 09:30-10:15

– Vi arbetar sedan en tid tillbaka mer aktivt med att dels tillgängliggöra våra normer mer dels erbjuda mer och tydligare information och stöd kopplat till våra normer. Att erbjuda fler utbildningar och kostnadsfria webinar om våra normer är en del i det arbetet. Webinar och utbildningar är även ypperliga tillfällen för oss på SSF att få återkoppling från de som aktivt arbetar med och utifrån våra normer i det dagliga arbetet, förklarar Staffan Augustsson Frenning, förlagsansvarig på SSF. 

Här kan du anmäla dig till SSF webinarium

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...