SBAB:s årsredovisning 2023

av Admin

SBAB Bank AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2023, vilken inkluderar hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport och förvaltningsberättelse. Årsredovisning 2023, information om kapitaltäckning och riskhantering 2023 (Baselregelverkets Pelare 3) samt Green Bond Impact Report 2023 finns tillgängliga på sbab.se/ir.

I årsredovisningen för 2023 sammanfattar Jan Sinclair, ordförande för SBAB och Mikael Inglander, vd på SBAB, året som gått.

– Året fortsatte präglas av den makroekonomiska turbulensen i kölvattnet av både coronapandemin och kriget i Ukraina. Räntehöjningarna från Riksbanken och den höga inflationen har satt press på hushållen och företagen. Bostadsmarknaden och kredittillväxten har påverkats väsentligt av utvecklingen. SBAB har på ett proaktivt sätt tagit sig an utmaningarna och anpassat verksamheten efter de nya förutsättningarna, säger Jan Sinclair.

– 2023 var ett tufft år, både makroekonomiskt sett till geopolitiska händelser och utifrån Riksbankens räntehöjningar som pressat både hushåll och företag. Jag är stolt över att vi under dessa förutsättningar anpassat verksamheten med fokus på att hjälpa våra kunder och samtidigt fortsatt att växa, säger Mikael Inglander.

Antalet privatkunder med sparkonto hos SBAB ökade till 602 000 (485 000) och nådde en inlåningsvolym på 215,2 miljarder kronor (182,4) vilket stärker bolagets position på marknaden. Under hösten utökade SBAB sitt kunderbjudande med både månadsspar och fasträntekonto. Inlåningen utgör en viktig och betydande andel av den totala finansieringen. Inlåningens andel av utlåningen ökade under året till 41,6 procent (35,8).

– Inlåningens betydelse har ökat i takt med stigande räntor. Vi erbjuder bättre sparränta än många andra aktörer och har varit duktiga på att marknadsföra vårt erbjudande vilket lett till betydligt fler sparkunder, säger Mikael Inglander, vd på SBAB.

Under 2023 introducerade SBAB hållbarhetslänkade lån till företag. Det är lån som ska användas för att åstadkomma en mätbar förflyttning inom hållbarhetsområdet, till exempel förbättra fastigheters energiprestanda eller bidra till ökad trygghet i utsatta områden.

SBAB har under flera år arbetat för att driva förändring inom byggbranschen och i höstas kunde bankinitiativet ”Hållbar Byggbransch” lanseras. Det är ett samarbete mellan sex banker och syftar till att motverka fusk och kriminalitet inom byggsektorn.

– Det har skett en oroväckande utveckling av ökad kriminalitet vid byggnation av bostäder och infrastruktur. Därför känns det bra att vi tillsammans med fastighets- och byggbranschen kunnat sjösätta bankinitiativet och motverka att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Genom ökade kontroller i kreditgivningen kan vi bekämpa kriminalitet och värna arbetstagares rättigheter, säger Mikael Inglander.

Följande rapporter finns nu tillgängliga på sbab.se/ir

  • Årsredovisning 2023 (inklusive hållbarhetsredovisning)
  • Information om kapitaltäckning och riskhantering 2023 (Baselregelverkets Pelare 3)

Green Bond Impact Report 2023

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...