Rörliga boräntor når nya höjder

av Admin

Det råder fortsatt stor turbulens på räntemarknaderna. Marknadsräntorna förväntas fortsätta att stiga i närtid och bolåneräntorna följer efter i en historisk uppgång. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbanks makroekonomer. 

De senaste veckorna har präglats av stor volatilitet och stigande räntor internationellt, bland annat till följd av att både Fed och ECB har höjt styrräntorna kraftigt. Räntetoppen är dessutom inte nådd då centralbankerna signalerar fortsatta höjningar framöver, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Den internationella ränteutvecklingen har även bidragit till stigande svenska räntor på längre löptider. Swedbank reviderar upp prognoserna för svenska marknadsräntor på samtliga löptider, men räknar fortfarande med att en utplaning sker under inledningen av nästa år när centralbankerna slutar höja räntorna.

Mjuk marknadsreaktion efter Riksbankens rekordhöjning
Riksbankens höjning av styrräntan med hela 100 punkter i september, till 1,75 procent, var högre än väntat. Riksbanken signalerade samtidigt att de inte avser att höja räntan så mycket mer framöver, vilket ledde till en mjuk marknadsreaktion.

Vi står fast vid vår prognos och räknar med att Riksbanken höjer med 75 punkter i november och 25 punkter i februari, vilket innebär att Riksbankens styrränta toppar på 2,75 procent, säger Andreas Wallström.

Historisk uppgång för rörliga boräntor motiverar lättnader för amorteringskrav
Som en följd av de högre marknadsräntorna reviderar Swedbank upp prognosen för bolåneräntor. Den rörliga boräntan väntas nå 4,6 procent i december och toppa på 4,7 procent under första halvåret 2023. Därefter förutses en viss nedgång.

Det har varit en oväntad och exceptionellt snabb uppgång i boräntorna hittills i år. För att underlätta för hushåll att anpassa sig till det högre ränteläget bör amorteringskraven pausas, säger Andreas Wallström.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...