Poa Hellqvist ny trafik- och fastighetsdirektör i Nacka

av Admin

Nacka kommuns nya trafik- och fastighetsdirektör heter Poa Hellqvist. Idag arbetar hon som ansvarig chef på teknik- och fastighetsförvaltningen i Vallentuna kommun, och tillträder sin nya tjänst i Nacka den 15 augusti.

– Uppdraget som trafik- och fastighetsdirektör är en mycket strategisk och viktig roll i Nacka kommun. Poa Hellqvist har en gedigen chefserfarenhet inom samhällsbyggnad med tyngdpunkt inom såväl trafik- som fastighetsområdet. Hon är mål- och resultatinriktad och har en förmåga att skapa goda relationer både internt och med externa aktörer. Jag vill hälsa henne varmt välkommen till Nacka, säger stadsdirektör Victor Kilén.

– Nacka är en attraktiv kommun med kontinuitet och utveckling där det finns en rik boendemiljö, service och tillväxt. Utmärkelserna Årets tillväxtkommun och Sveriges kvalitetskommun visar på en välfungerande kommun där medarbetarna trivs och får ta ansvar. Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag och att få arbeta för Nacka kommun, säger Poa Hellqvist.

Poa Hellqvist arbetar sedan 2019 i Vallentuna kommun och är idag förvaltningschef och teknik- och fastighetschef. Hon har lång erfarenhet av förvaltnings- och stadsbyggnadstekniska frågor i roller som till exempel förvaltningschef på Lidingö stad och som avdelningschef för teknik och stadsmiljö i Täby kommun. Hon är utbildad landskapsarkitekt på Sveriges Lantbruksuniversitet, och har en landskapsingenjörsexamen (Brevet de Technicien Superieur de Jardins et Espaces Verts) från Antibes.

Som trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommer Poa Hellqvist att utveckla, styra och leda trafik- och fastighetsprocesserna. Uppdraget handlar dels om att skapa en trafiksäker, förutsägbar och pålitlig framkomlighet på vägar, gator och torg. En annan del är att säkerställa kommunens långsiktiga försörjning av välfärdsfastigheter och att effektivt förvalta kommunens fastigheter. I uppdraget ingår också drift av gator, naturområden och kommunal mark för att ge Nackaborna en attraktiv och välskött utemiljö.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...