PMI föll till 49,2 i september – allt blekare industrikonjunktur

av Admin

PMI föll till 49,2 i september – allt blekare industrikonjunktur

  • PMI-total backade i september för fjärde månaden i rad till 49,2 från 50,2 i augusti, vilket är för första gången sedan pandemiåret 2020 som industrin befinner sig utanför tillväxtzonen dvs under 50-strecket. Det visar att industrikonjunkturen har försvagats ytterligare under hösten i spåren av en svagare omvärldskonjunktur, vilket har lett till en tydlig nedgång i orderingången och i företagens produktionsplaner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av leveranstider och produktion medan sysselsättning och lager bidrog positivt till totalindexet.
  • Index för produktionsplanerna sjönk i september till 57,6 och är fjärde månaden i rad som indexet minskade. Nedgången tyder på att företagen blivit allt mindre optimistiska om att öka produktionen det närmaste halvåret.
  • Index för rå- och insatsvarupriser steg med 10 indexenheter i september till 71,7. Det är den högsta nivån sedan i juni efter att ha gradvis fallit sedan i våras. Allt fler tecken på ett minskat efterfrågetryck i industrin talar dock för lägre prisökningar varför uppgången i september kan vara tillfällig eller vara kopplad till kronförsvagningen och stigande energipriser, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 9–27 september.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...