Lambertsson landar stort logistikuppdrag för utvecklingen av hela Slakthusområdet

av Admin

När Stockholms stad nu planerar för tusentals nya bostäder och arbetsplatser i Slakthusområdet är det Lambertsson Sverige AB som ansvarar för att den komplicerade bygglogistiken fungerar.

Lambertsson vann i hård konkurrens bygglogistikupphandlingen för det stora stadsutvecklingsprojektet och konsultuppdraget omfattar allt övergripande – samordning, planering och transporthantering.

– Vi är väldigt glada över att ha vunnit den här upphandlingen, säger Rasmus Gardahl, entreprenadchef vid Lambertsson Sverige AB. Slakthusområdet är ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt, och vi ser fram emot att bidra till att förverkliga stadens vision.  

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Sedan ett par år tillbaka erbjuder bolaget även marknadssmarta logistiktjänster genom konceptet Lambertsson Logistics. Det handlar bland annat om konsulttjänster för projektering, styrning, spårbarhet, samlastning och lagerhållning. Leveransplaneringssystemet Serviplan är avgörande för uppgiften att bland annat samordna ett stort antal transporter utan förseningar eller flaskhalsar. Konkret innebär logistiktjänsterna helt enkelt billigare byggande och kortare ledtider genom effektivare logistik och samordnade materialflöden.

I den nya stadsdelen planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Här ska även erbjudas ett stort utbud av service, handel och tjänster. Bristande samordning och logistik bedöms som den enskilt största riskfaktorn för alla parter i projektet vad gäller tider, arbetsmiljö och ekonomi.

– En viktig del av vårt uppdrag är att analysera, planera och samordna logistiken för samtliga byggaktörer, säger Rasmus Gardahl. Det gäller både allmänna och gemensamma ytor och vi behöver också säkerställa effektiva arbetssätt inom aktörernas egna projektområden.

Uppdraget är beräknat att starta under andra halvåret 2024 och pågå till 2029.

– Vi har lång erfarenhet av precis den här typen av uppdrag, inte minst genom tidigare projekt med Stockholms stad, säger Rasmus Gardahl.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...