Kort kötid till nybyggda lägenheter i hela landet

av Admin

Den hyresgäst som vill ha en nybyggd lägenhet inom allmännyttan behöver i regel inte köa särskilt länge. 70 procent av bostadsföretagen som bygger nytt har kötider under ett år.
En tredjedel av bostadsföretagen har en genomsnittlig kötid som än kortare än ett år även i det äldre bostadsbeståndet. Men i storstäderna är den kötiden oftast över fem år

Det framgår av Sveriges Allmännyttas senaste marknadsrapport om allmännyttan och bostadsbyggandet. Statistiken bygger på en enkät till de drygt 300 medlemsföretagen.

Enkätsvaren har analyserats och delats in i fyra kommuntyper: storstäder, storstadsnära kommuner, större städer samt mindre städer plus landsbygd.

Kötiden i nyproduktion är relativt kort och det går att få en lägenhet på under ett år i alla kommuntyper.

– Det ges ofta en dyster bild av bostadsmarknadsläget. Men det finns också ljusglimtar, en nybyggd lägenhet kan man få inom ett år i 70 procent av bostadsföretagen som har byggt nytt, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta och författare till rapporten.

Den största delen av dessa lägenheter ligger i större städer och i kommungruppen mindre städer och landsbygd.

– En anledning till att det går relativt snabbt att få en lägenhet i en nyproducerad lägenhet är sannolikt att byggtakten var hög fram till för ett par år sedan, säger hon.

Högre hyresnivåer i nybyggda hus

En ytterligare orsak är att hyresnivåerna i nyproducerade lägenheter är relativt sett höga.

Det innebär att det är färre bostadssökande som har råd att efterfråga en nyproducerad lägenhet, vilket ju kan påverka kötiderna och göra köerna kortare.

Ofta kort kötid i mindre städer

Även i det befintliga beståndet finns en stor andel bostadsföretag lägenheter med relativt kort kötid.

– I en tredjedel av allmännyttans befintliga bestånd går det faktiskt att få en lägenhet inom ett år, konstaterar Sofia Hansdotter.

Dessa företag ligger till stor del i mindre kommuner, men många finns även i större städer.

Längre kötider i storstäderna

I 15 bostadsföretag är den genomsnittliga kötiden över fem år. Merparten av dessa bolag finns i storstäderna.

Med genomsnittlig kötid menas hur lång kötiden är för en hyresgäst i respektive bostadsföretag.

Svarsfrekvensen på Hyresmarknadsenkäten, som skickades ut till 306 bostadsföretag, var 71 procent.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...