Kompetensbrist stoppar forskningssatsningar i vart tredje företag

av Admin

När svenska arkitekt- och ingenjörsföretag vill öka sina satsningar på forskning och utveckling, är bristen på kompetens ett av de största hindren. En tredjedel av dessa företag skulle investera mer i forskning och innovation om de kunde rekrytera rätt kompetens. Det visar en ny medlemsundersökning från Innovationsföretagen.

— Svensk innovationskraft måste stärkas och kompetensförsörjningen spelar här en avgörande roll. Fler tekniker och naturvetare måste examineras från svenska lärosäten och en nationell strategi för att främja högkvalificerad kompetensinvandring till Sverige behöver komma på plats snarast.  Annars kommer vi att tappa både arbetstillfällen och konkurrenskraft, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

I Innovationsföretagens senaste medlemsundersökning, Insikt 2024, svarar Innovationsföretagens medlemmar vilka främst består av teknikkonsult-, industri- / techkonsult- och arkitektföretag på frågan ”Vad skulle få er att investera mer i forskning och innovation i Sverige?”. Nära vart tredje företag, 29 procent, svarar ”tillgång till rätt kompetens”. Bland teknikkonsultföretag är siffran hela 37 procent.  Det innebär att bristen på kompetens är det största hindret näst efter brist på kapital.

Bilden bekräftas av IVAs FoU-barometer som ger en liknande beskrivning av läget. I den uppger forsknings- och teknikchefer att bristen på kompetens är företagens största utmaning. För femte året i rad toppar kompetenstillgång deras lista över de viktigaste faktorerna för var företagen väljer att placera sin FoU.

Kompetensbrist har länge varit innovationssektorns största och mest akuta utmaning. Och det är en utmaning som delas av större delen av näringslivet. Sedan 2001 har FoI-investeringarna i Sverige minskat med 0,5 procent av BNP, motsvarande 25 miljarder kronor om året i förlorade kunskapsinvesteringar..

Innovationsföretagen vill bland annat se följande politiska reformer för att stärka den svenska kompetensförsörjningen:

  1. Höj utbildningskvaliteten och öka genomströmningen på ingenjörsutbildningarna.
  2. Ta fram en nationell strategi för talangattraktion och sätt ett nationellt mål om att snarast möjligt skapa förutsättningar att tredubbla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.
  3. Inför ett kompetensavdrag för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Läs mer om hur Innovationsföretagen vill stärka kompetensförsörjningen här.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes bland Innovationsföretagens medlemsföretag under perioden 25 mars – 10 april 2024.

139 medlemsföretag svarade på frågan ”vad skulle få er att investera mer i FoI i Sverige? (flera svarsalternativ möjliga)” (svar i procent).

Samtliga Teknik-konsultföretag Industri-konsultföretag Arkitektföretag
Tillgång till rätt kompetens 29 37 29 13
Sänkta kostnader för FoI-personal (t.ex. genom sänkt arbetsgivaravgift eller bättre expertskatt) 24 21 29 34
En mer näringslivsrelevant forskning vid svenska universitet och högskolor 19 19 10 21
Tillgång på kapital 39 29 48 47
Annat 23 22 24 18

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...