Inget ljus i sikte – handelns brottsutsatthet fortsatt hög 2022

av Admin

Brottsutsattheten bland svenska handlare var fortsatt hög under 2022 och mest utsatta var handlare i Örebro, Södermanlands och Stockholms län. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer som sammanställt siffror över handlarnas brottsutsatthet under 2022.

Säkerhetsindex, alltså andelen butiker som utsatts för antingen stöld, eller ringa stöld, hot eller våld i samband med stöld, inbrott, hotfullt beteende eller blivit utsatta för bedrägeriförsök, landar 2022 på 43%. Det är alltså nästan hälften av alla tillfrågade som utsatts för någon form av brott under året som gick, och det är den näst högsta andelen på årsbasis sedan mätningarna startade 2018.

– Tyvärr ser vi fortsatt inget ljus i slutet av tunneln. Dagligen utsätts handlare runt om i Sverige för stölder, hot eller till och med våld. Likt föregående år är benägenheten till att anmäla allt för låg. Dessa siffror är ett underbetyg för ansvariga myndigheter, säger Nina Jelver, tillförordnad säkerhetschef på Svensk Handel.

Stölder fortsatt det vanligaste brottet – över en tredjedel har drabbats

Likt tidigare år är det stölder det brott handlare drabbas av mest frekvent. Mest utsatta för stölder är handlare i Örebro, Stockholms och Uppsala län och de delbranscher som drabbas mest är livsmedel, elektronikhandel samt sport och fritid. Varje år stjäls det för 8,5 miljarder kronor och konsekvenserna för såväl handlare som samhället i stort kan bli ödesdigra.

– Vi får många samtal från handlare som upprepade gånger utsatts för stölder. Uppgivenheten är stor och många känner att eventuella polisanmälningar sällan leder någonvart. Det måste straffa sig att begå brott i Sverige. Därför välkomnar vi Flerbrottsutredningens förslag om skärpt syn på mängdbrottslighet, säger Nina Jelver.

Verktyg finns för att handeln göra tryggare

I Svensk Handels egna undersökningar och i kontakter med medlemmar är det tydligt att lagen om tillträdesförbud till butik fungerar mycket väl när den väl tillämpas. Det är ett tecken på att lagstiftningen träffat rätt. Problemet ligger i att den tillämpas för sällan, och att avslag ges på oklara grunder. Här måste vissa finjusteringar ske.

– Vi ser svart på vitt hur ett tillträdesförbud skapar trygghet i svenska butiker, men från Svensk Handels håll efterfrågar vi mer transparens. Allt för många ansökningar om tillträdesförbud avslås på mycket oklara grunder eller för att fällande dom saknas, vilket inte ska behövas. I tillträdesförbudet har vi ett verktyg som kan göra skillnad på riktigt. Låt oss kunna använda det fullt ut, säger Nina Jelver.

Län där högst andel av butikerna utsatts för stöld

  1. Örebro län
    2. Stockholms län
    3. Uppsala län

Län där butikernas utsatthet för hot och våld är störst

  1. Örebro län
    2. Västmanlands län
    3. Stockholms län

Län där butikernas totala utsatthet för brott är störst (Säkerhetsindex)

1. Örebro län
2. Södermanlands län
3. Stockholms län
4. Västmanlands län
5. Uppsala län

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...