Hon är ny i Samhällsbyggarna Stockholms styrelse

av Admin

Karin Gunnerbeck är ny styrelseledamot i Samhällsbyggarna region Storstockholm. Hon är marknads- och kommunikationschef på proptechbolaget Hydda och har tidigare jobbat inom finans och fintech.

– Samhällsbyggarna samlar kunskap och erfarenheter i hela sektorn. Sådana breda nätverk och samtalsarenor behövs och spelar en allt viktigare roll för att för att vi ska klara framtidens utmaningar, säger Karin Gunnerbeck.

Det perspektivet ligger också till grund för jobbet på det snabbväxande Hydda Group, ett bolag som jobbar med framtidens lösningar för smarta och hållbara städer.

Hydda grundades 2021 av Vasakronan och BLQ Invest. Under åren har fler fastighetsaktörer som Brunswick Real Estate och Neptunia Invest gått in som delägare. Bolaget har också ett nära samarbete och partnerskap med Ramboll.

Innan dess jobbade Karin i olika roller på fintechbolaget Qliro – bland annat som chef för CRM, marknadsföring och design – som försäkringschef på Santander Consumer Bank och managementkonsult på EY. Karin Gunnerbeck har en masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet, liksom studier vid Sankt Gallens universitet i Schweiz och universitetet i Wien.

Vad tar du med dig från dina erfarenheter och din kompetens in i styrelsearbetet?

– Förutom ett stort engagemang i, och intresse för, samhällsbyggnadsfrågor hoppas jag också kunna bidra med det digitala perspektivet.

Samhällsbyggarna är ett rikstäckande nätverk med lokal förankring för alla som bygger, utvecklar och förvaltar samhället. Medlemmarna har spetskompetenser inom samhällsbyggandets alla delar.

Region Storstockholm jobbar med frågor som handlar specifikt och det som rör huvudstadsregionen – men också med hur detta jackar in i de större perspektiven nationellt och internationellt. Studiebesök, nätverksträffar, föreläsningar och workshops är några aktiviteter som medlemmarna har att se fram emot.

Bertil Rosquist är ordförande i Samhällsbyggarna region Storstockholm:

– Vi har saknat en person i styrelsen med Karins kompetens inom digitalisering. Det finns en gigantisk potential inom hela fastighetsbranschen att göra både energi- och klimatbesparingar och dessutom sänka driftkostnaderna och genom smarta lösningar skapa ännu attraktivare arbetsplatser.

– Nu har vi med Karins hjälp möjlighet att bjuda in fastighetsbranschen till träffar där vi förmedlar kunskap om proptechlösningar och dess stora möjligheter. Karin har utöver sin kompetens ett stort nätverk och har erfarenhet från många branscher och hon har även ett praktiskt handlag vilket inte alltid är fallet i vår högteknologiska värld.


Fintech: förkortning och sammanslagning av financial technology. En definition är när finansiella tjänster kombineras med nya tekniska innovationer.

Proptech: förkortning och sammanslagning av property technology (eller technologies i plural) och har innebörd som ovan, men med fokus på fastigheter.

Om Karin Gunnerbeck

Ålder: 42

Gör: Marknads- och kommunikationschef på Hydda

Bor: Vid Tessinparken på Gärdet i Stockholm

Familj: Man och två barn

Intressen: Umgås med familj och vänner

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...