Hemnet om bostads¬¬marknaden i september

av Admin

Den höga aktivitetet som präglat bostadsmarknaden det senaste året har fortsatt även under september månad, med rekordmånga försäljningar och ett högt inflöde av bostäder till salu. September var den månad då det sålts flest lägenheter så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Prisförväntningarna i Hemnets Köparbarometer för oktober ökar något från den nedgång vi kunde se under sommarmånaderna. Sammantaget är det nu 38 procent av köparna som tror på stigande priser det kommande halvåret jämfört med 36 procent i den senaste mätningen från september.

Samtidigt ser vi en viss minskning i köpintention vid månadsstarten av oktober. Det skulle kunna ha ett samband med lyfta restriktioner och konsumtionsmönster som återgår mer till det normala. Av de tillfrågade var det 39 procent som uppgav att de planerar att köpa bostad de kommande sex månaderna. Att jämföra med 42 procent i september och 46 procent i januari när köpintentionen var som högst. Nivåerna för köpbenägenhet i oktober är dock fortfarande på en relativt normal nivå historiskt.

– Bostadsmarknaden fortsatte i september vara mycket aktiv med exempelvis ett rekordstort antal sålda lägenheter och högre prisförväntningar. Köpintentionen är dock tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Det kan ha ett samband med lyfta restriktioner och att annan konsumtion som resor och nöjen ökar. Än syns dock inga tydliga tecken på någon direkt avmattning, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...