Hemnet om bostads¬¬¬marknaden i oktober

av Admin
  • Färre köpare tror på stigande priser
  • Lägre lägenhetsutbud än i oktober 2020
  • Något längre säljtider jämfört med i våras

Aktiviteten på bostadsmarknaden har varit fortsatt hög i oktober. Det har varit ett högt antal bostadsförsäljningar jämfört med tidigare år, även om det nu säsongsmässigt avtar under hösten.

Andelen köpare som tror på stigande priser den kommande sexmånaders- perioden minskade i november månads mätning med 3 procentenheter till 35 procent från 38 procent månaden innan. Samtidigt fortsatte andelen som uppger att de planerar att köpa bostad att ligga på en lägre nivå än vad som var fallet under pandemin. Av de tillfrågade besökarna var det 39 procent som planerar köp det kommande halvåret.

På lägenhetsmarknaden minskade både utbudet och antalet publicerade bostäder på årsbasis, med 2 respektive 3 procent. Tydligast var minskningen i Stockholms län där antalet publicerade lägenheter minskade med 13 procent jämfört med oktober 2020.

På fritidshusmarknaden är det nu tydligt att den höga efterfrågan vi sett det senaste året börjar avta. En genomsnittlig försäljning av ett fritidshus tog i oktober 3 dagar längre tid och gick upp i genomsnitt 4 procentenheter mindre än under motsvarande månad förra året.

– En dryg månad har gått sedan pandemirestriktionerna lyftes och vi är nu ute ur den period där marknaden i stor utsträckning påverkades av pandemin. Vissa tecken på en dämpad efterfrågan går nu också att se på både fritidshus- och villamarknaden, de marknader som varit mest påverkade av pandemin. Det är dock inte tal om någon dramatik, utan mer en sidledes utveckling där fokuset på hemmet avtagit något och därmed även till viss del efterfrågan på boende, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...