Första spadtaget för 48 nya lägenheter i Brf Odlaren i Pedagogen Park i Mölndal

av Admin

Ett 20-tal av de blivande bostadsrättsägarna i Brf Odlaren var med och tog det första spadtaget i bygget av 48 nya lägenheter i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Redan nu är närmare hälften av lägenheterna sålda och intresset är fortsatt stort för att bosätta sig i den framväxande stadsdelen relativt nära de centrala delarna av Göteborg. – Dagens spadtag är ytterligare ett steg mot vår vision att utveckla området till det bästa stadsdelscentrumet i regionen. Ända sedan vi köpte den före detta lärarhögskolan Pedagogen 2010 har vårt mål varit att utveckla Pedagogen Park till en modern och hållbar stadsdel med såväl boende som kontors- och affärsverksamheter. Det är en fantastisk känsla att nu se det bli verklighet, säger Eva Marby, projektutvecklare bostäder, på Aspelin Ramm Fastigheter.

Brf Odlaren har utformats tillsammans med arkitektbyrån Radar och utgörs av två separata huskroppar som ligger alldeles intill naturen men ändå i direkt anslutning till det som är själva navet i stadsdelen Pedagogen Park, den före detta lärarhögskolan som idag är ett attraktivt företagscentrum med kontor och lokaler för kommersiell verksamhet i markplan.  

– Tillsammans med andra fastighetsbolag och entreprenörer så bygger vi nu flera bostäder i stadsdelen Pedagogen Park. Totalt planeras det att byggas 1100 nya bostäder inom de kommande åren. Målet är att vi tillsammans skapar en attraktiv mix av boende, verksamheter och lokal service, som innebär en levande och trygg stadsdel där människor kan bo, arbeta, trivas och må bra dygnet runt, säger Eva Marby.

Närheten till naturen och närheten till Änggårdsbergen och centrala Göteborg är några av faktorerna som förklarar det stora intresset för bostäderna i Brf Odlaren. En annan förklaring är enligt Manne Aronsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter, att företaget tillsammans med Mölndals stad har tagit ett helhetsgrepp på utvecklingen av den nya stadsdelen för att på riktigt utforma en miljö som sätter människan i centrum.

– Redan från starten har vi haft en väldigt tydlig målbild av vad vi ville uppnå med det här utvecklingsprojektet. Att ta en nedlagd och övergiven lärarhögskola och göra den till ett nytt centrum för att uppmuntra människors kreativitet, utveckling och välmående. Det är själva grunden för hela vår affärsidé, att ge gamla fastigheter och miljöer ett nytt liv och ett nytt innehåll och bidra till ett uthålligt och hållbart samhälle, säger Manne Aronsson.  

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...