Fontana Food väljer Stockholm Norvik Hamn

av Admin

Livsmedelsföretaget Fontana Food etablerar sig i lokaler i Stockholm Norvik Hamn och förkortar därmed logistikkedjan från produktion till kund. Det leder till mer hållbara och kostnadseffektiva transporter och Stockholm Norvik Hamn stärker sin roll som ett viktigt logistiknav i Mälardalen.

Familjeföretaget Fontana Food AB som importerar livsmedel från Medelhavsområdet flyttar en del av sin verksamhet från Tyresö till Euroglobes lokaler i Stockholm Norvik Hamn. I och med flytten kan varorna gå direkt från hamnen till livsmedelskedjorna istället för att mellanlanda i Tyresö. Det innebär en kortare logistikkedja och mer hållbara och kostnadseffektiva transporter. Sveriges nyaste hamn, Stockholm Norvik, förstärker därmed ytterligare sin roll som ett viktigt logistiknav för container- och roro-fartyg samt omlastning.

– En stor fördel med att flytta en del av logistiken till Stockholm Norvik är närheten till ankommande fartyg. Vi minskar en del av containertrafiken till Tyresö och kan istället leverera varorna direkt till våra kunder via Euroglobes lokaler. Godset från Stockholm Norvik samlastas även med annat gods för att ytterligare effektivisera transportflödet, säger Arthur Hanssen, logistikchef på Fontana Food.

Fontana Food är ett svenskägt företag med rötterna på Cypern och i den grekiska matkulturen. Varje vecka kommer containrar till Stockholm Norvik från Cypern och Grekland med olivolja, oliver, peperoni, juicer, halloumi och en mängd andra produkter från Medelhavet.

– Det är glädjande att Fontana Food har valt att ha sitt externa lager i Stockholm Norvik Hamn och vi hälsar dem varmt välkomna. Det kompletta serviceutbudet i den nya godshamnen är en styrka. I de storskaliga roro- och containerterminalerna samt i byggnaderna finns det gott om utrymme för mellanlagring och smidiga omlastningsmöjligheter, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholms Hamnar.

Logistik- och familjeföretaget Euroglobe arrenderar 6500 m² mark i Stockholm Norvik Hamn och hanterar logistik och lagerhållning av de produkter som ankommer via Stockholm Norvik.

– Vi är stolta över att kunna ge Fontana Food en bättre logistikkedja och samtidigt vara med och utveckla hållbara transport- och logistiklösningar i Mälardalen. Just nu är det ett högt tryck på omlastning, mellanlagring och direktdistribution. Det är kul att det har blivit en sådan succé, säger Javier Sangüesa, Sales Manager på Euroglobe.

Stockholm Norviks strategiska läge med effektiva intermodala transportanslutningar till övriga Sverige erbjuder kunder helt nya förutsättningar. Hälften av Sveriges konsumtion sker i Stockholmsregionen och med Stockholm Norvik Hamn ökar möjligheten att transportera gods sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...