Fjärrvärmebolagens höga vinster synas i ny rapport

av Admin

Många fjärrvärmebolag har orimligt hög lönsamhet. Det visar en ny rapport från Fastighetsägarna, som granskat fjärrvärmebranschens avkastningsnivåer. I slutändan går det ut över kunderna, som betalar för höga avgifter

Fjärrvärmedistribution är ett naturligt monopol. Trots detta sker prissättningen på affärsmässiga grunder. Det gör att kunden hamnar i underläge. Det är därför viktigt att branschens vinstnivåer granskas.

Fastighetsägarna har uppmärksammat fjärrvärmebolagens höga lönsamhet tidigare. En ny rapport visar att vinsterna för många bolag fortsatt är höga.

I den nya rapporten redovisas den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital för samtliga fjärrvärmebolag under perioden 2018 till 2022. Några bolag har avkastningsnivåer över 15 procent. Det är lönsamhetsnivåer många bolag på den konkurrensutsatta marknaden skulle jubla åt.

– Det är självklart bra om företag gör vinst, oavsett om de är offentligt eller privat ägda. Fjärrvärmebolag verkar dock på en monopolmarknad, och måste bedömas på ett annorlunda sätt än konkurrensutsatta företag. Monopolföretag bör inte ha hög avkastning över en längre period. I praktiken innebär det att många fjärrvärmekunder betalar en orimligt hög taxa säger David Björnberg på Fastighetsägarna.

Högst avkastning av alla bolag hade Värmevärden i Hofors AB, som i genomsnitt hade en avkastning på 26,2 procent under perioden. Adven äger också bolaget med näst högst lönsamhet – Adven Energilösningar AB.  Nästan samtliga bolag med högst avkastning har också en mycket god soliditet.

– Många bolag menar att höga vinster ska finansiera framtida investeringar. Det är ett argument som inte håller när man granskar siffrorna noggrannare. Bolagen med högst avkastning har goda möjligheter att finansiera investeringar med hjälp av lån, säger David Björnberg.

I rapporten redovisas avkastningen för samtliga Sveriges fjärrvärmebolag. Dessutom analyseras bolagens soliditet och utdelningsandel.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...