Elförbrukningen minskade med 8 procent 2023

av Admin

Trenden med minskad energiförbrukning höll i sig under nästan hela 2023. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät minskade med 8 procent 2023, jämfört 2022. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 4 procent, visar siffror från E.ON Energidistribution.

Hushåll och småföretag minskade sin förbrukning från 8 780 GWh till 8 084 GWh. Med de större företagen inräknade minskade förbrukningen från 32 913 GWh till 31 601 GWh.

Även om förbrukningen minskade totalt sett under året ökade den igen i slutet av året. Under december ökade hushåll och mindre företag sin förbrukning med 10 procent jämfört med 2022 och om större de företagen räknas in ökade förbrukningen totalt med 8 procent.

– Sparsamhet präglade energiåret 2023. Europas energikris har fått många att ställa om och rejält sänka sin förbrukning, säger E.ONs presschef, Patric Elmén.

Siffrorna är korrigerade för temperatur.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...