Ekonomin ljusnar och hyrorna måste följa med

av Admin

Pandemin drabbade Sverige hårt under våren och orsakade utbredd oro i samhället. Men nu har smittspridningen minskat och ekonomin har inlett en tydlig återhämtning. I förhandlingarna om 2021 års hyresjustering är det centralt att bruksvärdeshyrornas justering får följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. För att möjliggöra en bra och långsiktig förvaltning, stärka hyresrättens ställning och dessutom motverka den växande bostadsbristen bör den allmänna hyresnivån i huvudstadsregionen justeras med 2,9 procent under 2021, anser Fastighetsägarna Stockholm 

Efter vårens kraftiga BNP-fall spås nu produktion och inkomster öka i god takt.Tack vare kraftfulla statliga stödåtgärder har dessutom de flesta svenska hushåll klarat sig bättre än befarat genom krisen. Om prognoserna från bedömningar från bland annat Konjunkturinstitutet stämmer står vi inför en märkbar återhämtning.

Denna återhämtning måste också återspeglas i hyresutvecklingen, inte minst för att säkra hyresrättens långsiktiga ställning på bostadsmarknaden. Under de senaste tre åren har den allmänna hyresnivån justerats med 3,6 procent. Hushållens inkomster har samtidigt ökat med 12,9 procent. Det allvarliga i situationen förstärks av det faktum att fastighetsrelaterade kostnader har ökat nästan tre gånger som mycket som hyrorna.

– Kombinationen av mycket låga hyreshöjningar och kraftiga kostnadsökningar är inte hållbar. Om vi vill ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste hyresvärdar ha möjlighet att bedriva en seriös och långsiktig fastighetsförvaltning, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna Stockholm.

Den omfattande bostadsbristen är ännu ett skäl för att hyresnivåerna måste följa den samhällsekonomiska utvecklingen. För att inte fler bostadsrätter ska bli den enda lösningen på bristen, måste villkoren för att äga och förvalta hyresrätter långsiktigt stärkas. Även hyresvärdar måste därför tillåtas ta del av den köpkraft som resten av näringslivet konkurrerar om.

– Förhandlingarna är viktigare än på länge. Bostadsbristen är så omfattande att huvudstadens befolkning minskar då barnfamiljer tvingas lämna staden för att hitta ett boende som passar deras behov. Det är en oroande signal när staden som är landets ekonomiska motor inte kan ta emot fler människor, säger Nathalie Brard.

Enligt den nationella förhandlingsvägledning som Fastighetsägarna presenterade nyligen, bör hyrorna i snitt höjas med cirka 2,5 procent under 2021. Utvecklingen i olika delar av landet kan skilja sig från detta snitt. För Stockholmsregionen, där det behövs en något högre justering, bedömer Fastighetsägarna Stockholm att den allmänna hyresnivån bör höjas med 2,9 procent​

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...