Chefsåret 2024: Fortsatt oroliga tider

av Admin

Oro i omvärlden präglade 2023 där arbetsmarknaden ruskades om och många chefer fick en förändrad ekonomi. För Ledarnas chefsrådgivning har antalet ärenden i januari i år ökat med 27 procent jämfört med motsvarande period ifjol. I topp ligger frågor relaterade till omorganisation, arbetsbrist och överenskommelser.

När helåret 2023 sammanfattas steg antalet ärenden med 25 procent totalt jämfört med 2022. Bland annat sågs en ökning på hela 70 procent i ärenden relaterade till omorganisation.

Ledarnas chefsrådgivning hanterade sammantaget över 15 900 ärenden under året, vilket är en ökning med cirka 25 procent jämfört med 2022 och därmed i linje med pandemiåret 2020. Totalt har Ledarna över 99 000 aktiva chefsmedlemmar.

— I en osäker tid ser vi ökad arbetsbrist, vilket påverkar cheferna. Vi fortsätter att ge våra medlemmar löpande stöd i dessa tuffa tider säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

Tack vare sitt stora medlemsantal kan Ledarna tidigt identifiera samhällsförändringar.

— Det gångna året var tufft och många chefer upplevde sig ensamma och utsatta. Det framgår av det ökade antalet som kontaktade våra rådgivare under 2023, säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

Topp 5 ärendetyper till Ledarnas chefsrådgivning 2023

  1. Anställningsvillkor
  2. Överenskommelser och avtal
  3. Omorganisation
  4. Lön och förmåner
  5. Socioorganisatorisk arbetsmiljö

Källa: Ledarnas chefsrådgivning, med över 15 900 hanterade ärenden under 2023. Totalt har Ledarna drygt 99 000 chefsmedlemmar.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...