ChainTraced tilldelas 7 miljoner SEK i innovationsmedel för projekt inom CO2 spårning i stålindustrin

av Admin

Som ett resultat av EIT Manufacturings Call for Innovation 2024 har ChainTraced, tillsammans med ett
konsortium av partners, blivit utvalda att genomföra ett innovationsprojekt som EIT utlyst inom hållbar
tillverkning med cirkulära affärsmodeller och ny teknologi.

I början av 2023 tillkännagav EIT Manufacturing en utlysning efter projekt och organisationer redo att omvandla
europeisk tillverkning och möta nuvarande och framtida krav på hållbarhet global. Ett av de definierade
områdena var ”Low Environmental Footprin t Systems & Circular Economy for Green Manufacturing, och att
använda ny teknik för att minimera användningen av resurser, energi och material i produktionsprocesserna för
att möjliggöra nya cirkulära affärsmodeller.”

Som ett resultat av utlysningen har ChainTraced, tillsammans med ett konsortium av partners, valts ut att
genomföra ett innovationsprojekt under perioden 1 januari 24 december. ChainTraced spårbarhetslösning
kommer att fungera som en möjliggörare för öve rföring och beräkning av CO2 data längs den metalliska
värdekedjan. Ambitionen är att skapa skalbara och transparenta metoder inom spårning av CO2
utsläpp och datautbyte genom försörjningskedjan. Förutom ChainTraced är konsortiets partners den ideella forsknings och
utvecklingsstiftelsen Chalmers Industriteknik som också är den ledande enheten i projektet, voestalpine High
Performance Metals International GmbH , marknadsledande inom verktygsstål, snabbstål, specialmaterial,
TeachingFactory Competency Center som tillhandahåller utbildning och innovationstjänster till
tillverkningsindustrin, och Sidenore en ledande tillverkare av stålprodukter i sydöstra Europa. EIT:s totala
finansiering uppgår till närmare 7 miljoner SEK (600 000 euro).

Möjliggör omvandling till mer skalbara metoder inom stålindustrin
Sedan 2003 har utbud och efterfrågan mer än fördubblats inom stålindustrin. Enligt olika källor kommer idag
mellan 7 11% av de globala utsläppen från sektorn. För närvarande pågår stora förändringar i branschen, med
investeringar i energiomställning och ny a produktionsmetoder. Därför är det också viktigt att stötta dessa
investeringar med en upprätthållen och pålitlig spårbarhet längs värdekedjorna som är av varierande komplexitet.
Från råmaterial, gruvutvinning, ståltillverkning och hela vägen till slutprodukt.

Samtidigt utgör nuvarande redovisningspraxis för spårning av utsläpp resursintensiva och opålitliga metoder .
Metoderna är ofta manuella och resurskrävande med ett stort tolkningsutrymme för vad som ska inkluderas
samtidigt som tillförlitliga primärdata saknas. För att driva hållbarhet, samarbete, effektivitet och transparens
måste tillverkningsindustrin anamma mer skalbara metoder för att dela mer exakta och tillförlitliga utsläppsdata.

– Att ta itu med utmaningen med de globala koldioxidutsläppen (CO2) inom stålindustrin kräver ett holistiskt
förhållningssätt och samarbete mellan företag inom branschen. I det här projektet introducerar vi en
banbrytande SaaS plattform, designad för att g å utöver det senaste inom datadelning och göra det möjligt för
deltagande företag att kollektivt ta itu med CO2 utsläpp, berättar Victor Andersson VD och medgrundare på
ChainTraced.

Syftet med innovationsprojektet
Det primära målet med innovationsprojektet är att lansera ett europeiskt raminitiativ för säker och effektiv
redovisningspraxis för koldioxidavtryck (PCF), med fokus på de förutsättningar som gäller för stålindustrin.
ChainTraceds digitala plattform bidrar med att underlätta korrekt och tillförlitligt utbyte av utsläppsdata. Syftet är
att minska värdekedjornas TCO, öka noggrannheten i redovisningspraxis samt främja delat lärande och samarbete
inom nyckelsegment av den m etalliska värdekedjan. Ambitionen är vidare att föra olika intressenter närmare
varandra för att uppnå netto noll mål, främja innovation och hållbarhet.

Innovationen som skapas i och med initiativet innebär en mer dynamisk, transparent och skalbar delning av
utsläppsdata inom försörjningskedjan, med stöd för olika former av utsläppsdatakällor i spårbarhetsplattformen.
Dessutom ger projektet en förmåga att digitalt visualisera dataflödet inom försörjningskedjor för en given
produkt för mer djupgående analyser av utsläppskällor.

– Betydelsen av rapportering av transparenta och jämförbara värden för produkters koldioxidavtryck (PCF) inom
stålvärdekedjan kan inte nog betonas . Den är avgörande för att öka synligheten och påskynda att minska CO2
utsläppen.

Transparent delning av CO2 och produktdata
Projektet möjliggör en effektiv och transparent delning av data med hög datasäkerhet och noggrannhet. Data
redovisas på transaktionsnivå för CO2 utsläpp och för produktkvalitetsdata under hela produktens livscykel.

– Det här initiativet markerar ytterligare ett avgörande steg på ChainTraceds tillväxtresa, i linje med vårt ordinarie
uppdrag att främja säkra och hållbara värdekedjor. Vi är redo att skapa bestående bidrag till omvandlingen inom
tillverkningsindustri. De gör att har höga förväntningar inför den planerade projektstarten i januari 2024
tillsammans med våra uppskattade projektkollegor och EIT Manufacturing, avslutar Victor Andersson.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...