Carina Åkerström avgår som styrelseordförande. Jan-Olof Jacke återinträder som styrelseordförande i Alecta

av Admin

Styrelsens vice ordförande Jan-Olof Jacke återinträder som styrelseordförande i Alecta när Carina Åkerström under söndagen meddelat sin avgång.

– Det är beklagligt att Carina Åkerström gjort en förändrad bedömning av sina möjligheter att fullfölja uppdraget som styrelseordförande i Alecta och valt att avgå. Det har inte framkommit några nya uppgifter som vi inte redan kände till. Under processen har vi naturligtvis ställt omfattande frågor till Carina Åkerström om detta. Vår uppfattning är att det inte förelåg någon intressekonflikt, som inte kunde hanteras på sedvanligt sätt, säger Kenneth Bengtsson, beredningsnämndens ordförande

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...