Byggprognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

av Admin

Höga kostnader och osäkerhet bromsar bostadsbyggandet – men liten vändning uppåt väntas 2025. Det visar Boverkets byggprognos från maj 2024.

– Med en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin som helhet, så talar mycket för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet. Men det är ett fortsatt ansträngt läge och en del faktorer som behöver redas ut innan bostadsbyggandet ska komma i gång igen, säger Oskar Gramstad, nationalekonom på Boverket.

Bostadsbyggandet kan vända under nästa år

Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 27 000 bostäder i år, varav 25 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 16 procent jämfört med året före. Prognosen för år 2025 är att bostadsbyggandet vänder uppåt något, och att det påbörjas cirka 32 000 bostäder, varav 30 000 genom nybyggnad.

Trots positiva tendenser präglas marknaden fortsatt av höga räntor och höga byggkostnader vilket gör att ökningstakten blir låg.

– Det är positivt att vi ser tecken på en vändning för bostadsbyggandet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är långt ifrån de nivåer som vi sett behövs, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Antalet färdigställda bostäder bedöms minska

Antalet färdigställda bostäder minskar markant från i år och framåt. Förra året färdigställdes cirka 69 000 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad enligt SCB. Från och med i år är vår prognos att antalet faller till cirka 40 000 bostäder, och 2025 färdigställs något fler än 25 000 bostäder.

Så ser bostadsmarknadsläget ut i Sveriges kommuner

Med underlag från nästan hela landets 290 kommuner kan Boverket årligen ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden. En ny bostadsmarknadsenkät publicerades i förra veckan där hälften av landets kommuner bedömer att man har underskott på bostadsmarknaden som helhet. Men antalet kommuner som uppger underskott minskar från tidigare år. För ungdomar, studenter och nyanlända ser det ljusare ut på bostadsmarknaden, medan det behövs fler bostäder för äldre.
På vår webb finns material där du kan fördjupa dig i läget på bostadsmarknaden.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...