Bravida levererar hållbar sprinklerlösning på distans till alla Vasakronans fastigheter i Stockholm

av Admin

Bravida har tecknat avtal med Vasakronan för drift och underhåll av sprinkler i Vasakronans samtliga fastigheter i Stockholm. En stor del av leveransen sker på distans med hjälp av Bravidas digitala lösning Sprinkler Remote.

Bravidas digitala lösning Sprinkler Remote ger fastighetsägare en snabb överblick i alla sina fastigheter och kan säkerställa både regelbundna kontroller och kravuppfyllnad. Vid ett larm i en sprinkleranläggning ger systemet snabb åtkomst till händelsedata vilket ger Bravidas tekniker en tydlig bild av sprinkleranläggningen i realtid och historiskt redan innan man åker ut till kund.

– Genom Sprinkler Remote får vi en proaktiv dataöverblick som minskar antalet resor och därmed klimatavtrycket. Vi har samarbetat med Vasakronan sedan 2014 och de har alltid legat i framkant med deras hållbarhetsarbete. Vi har haft ett nära samarbete med Vasakronan där de har fått utvärdera vår lösning och vi är glada att det nu har resulterat i ett femårigt avtal. Vi hoppas nu att fler fastighetsägare kommer upptäcka fördelarna av digitalisering och hållbarhetsaspekten genom detta arbetssätt, kommenterar Tobias Pedersen, avdelningschef för Sprinkler Stockholm på Bravida.

Avtalet påbörjades 1 januari 2024 och pågår till 31 december 2029.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...