Boindex faller till rekordlåg nivå

av Admin

Trots lägre bostadspriser pressas hushållen av stigande boendeutgifter, och Swedbanks Boindex visar nu den lägsta noteringen sedan mätningen började 2005. En fördjupningsrapport visar dessutom att startlånet, om det hade införts, hade kunnat få stora ekonomiska konsekvenser för låntagarna.

Swedbank Boindex faller ytterligare och når ny lägstanivå. För fjärde kvartalet 2022 ligger det sammanvägda boindexet på 96, vilket innebär att de som köper en bostad behöver lägga i genomsnitt 31 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

─ Hushållen pressas alltmer av de stigande boendeutgifterna. Sannolikheten att fler hushåll kan få problem med att betala för boendet har därmed ökat, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Högre boendeutgifter trots lägre bostadspriser
Medianpriserna för småhus sjönk med två procent under kvartal fyra och med en procent för bostadsrätter.

─ Trots lägre bostadspriser ökade boendeutgifterna, främst på grund av stigande bolåneräntor och högre el- och uppvärmningskostnader. I Stockholm steg bostadspriserna under kvartal fyra vilket kan vara ett tecken på vi närmar oss botten, säger Arturo Arques.

Den kraftiga prisnedgången hade drabbat hårt om Startlånet införts
I december 2020 tillsattes en statlig utredning som utmynnade i ett förslag på startlån för förstagångsköpare som saknar kontantinsats. Förslaget har ännu inte blivit verklighet, men bereds i Regeringskansliet. Om startlånet hade införts 2021 hade det kunnat få stora ekonomiska konsekvenser för de som tagit lånet, visar Swedbanks analys.

─ Analysen visar tydligt faran med hög belåningsgrad i kombination med fallande bostadspriser. De sjunkande bostadspriserna mellan kvartal ett och kvartal fyra 2022 hade inneburit att förstagångsköparen med startlån skulle haft svårt att sälja sin bostad utan att förlora hela kontantinsatsen, säger Arturo Arques.

Det innebär att de som tagit ett startlån skulle ha hamnat i en sämre sits än innan de tog startlånet, eftersom en kontantinsats saknas till en ny bostad samtidigt som det skulle finnas en kvarvarande skuld till banken.    

─ Vill vi hjälpa förstagångsköpare in på bostadsmarknaden är det bättre att höja ränteavdraget under en begränsad period, införa ett skattesubventionerat sparande och utforma generösare regler för bostadsbidrag. Det skulle inte bara underlätta för förstagångsköpare, det skulle också sätta en tydlig prislapp på den idag dysfunktionella bostadsmarknaden, säger Arturo Arques.

Läs mer i rapporterna Swedbank Boindex kvartal fyra 2022 och Temarapporten Startlånets effekter – om det hade införts under 2021 på www.swedbank.se/boindex

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...