Bjurfors kommentar till Mäklarstatistik: Fortsatt avvaktande läge – men stabila priser

av Admin

Trots stigande räntor och ekonomisk avmattning fortsätter bostadspriserna att vara stabila. Enligt data från Svensk Mäklarstatistik noterades endast små prisförändringar i oktober. Bostadsrättspriserna förblev oförändrade medan villapriserna sjönk marginellt. Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige, är övertygad om att vi redan sett botten.

Under oktober stod priserna på bostadsrätter stilla för andra månaden i rad, efter nedgångar både under juli och augusti. För villor sågs däremot sjunkande priser, vilket inte hänt sedan i januari. Villapriserna sjönk emellertid bara svagt, nedgången var inte större än 1 procent. Över en tolvmånadersperiod ligger bostadsrättspriserna kvar med en förändring på +1 procent, medan villapriserna noterar en nedgång på 5 procent.

Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige, kommenterar.

– Vi ser vissa positiva tecken på marknaden men den långsiktiga trenden med avvaktande köpare och utdragna försäljningar håller i sig, vilket resulterat i ett utbud som klart överstiger det normala. Antalet bostäder som ligger ute är nästan dubbelt så många som det brukar vara så här års. Att vi befinner oss i denna situation är egentligen inte överraskande. Under de senaste 18 månaderna har boendekostnaderna stigit betydligt, samtidigt som övriga levnadskostnader också ökat. Det är naturligt att detta leder till en ökad försiktighet och att man behöver längre tid på sig i beslutsprocessen. Samtidigt kan vi konstatera att priserna fortsätter att vara stabila, och vår samlade bedömning är att vi inte heller kommer att uppleva någon ny större prisnedgång, liknande den som inträffade förra hösten. Bostadsrätter löper störst risk för nedgångar om många bostadsrättsföreningar tvingas till större avgiftshöjningar än vad de planerat för. Men botten är redan nådd, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

För den som funderar på att köpa bostad betonar Fredrik Kullman vikten av att ha koll på budget, och att ha goda säkerhetsmarginaler. Men har man det tycker han inte att man bör vänta alltför länge.

– Om det blir en sista räntehöjning på 25 punkter senare i november återstår att se, men viktigare är att vi antingen redan är på toppen eller mycket nära den. Det kan förstås vara frestande att vänta lite till och försöka pricka in sitt köp när räntorna börjar sjunka, men risken med det är att man i slutändan behöver betala mer. Man ska komma ihåg att bostadsmarknaden vanligtvis reagerar snabbt på förändringar i ekonomin samtidigt som den uppdämda efterfrågan är enorm. Vi tror på en riktig ketchupeffekt, med en kraftig ökning i både försäljningar och priser när det väl vänder. Om du har gjort ordentlig ekonomisk kalkyl och kan hantera eventuella ökade kostnader, kan det vara läge att slå till redan nu, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

I de större städerna var utvecklingen blandad. Både Stockholm och Göteborg hade stigande priser på bostadsrätter i respektive storstadsområden (+1 %), medan priserna sjönk något i de centrala delarna av städerna (-1 %). I Malmö däremot, registrerades en svag nedgång i båda områdena (-1 %). För villor sågs inga uppgångar. I Stockholm var det svagt ner (-1 %), medan Göteborg och Malmö noterade oförändrade priser. Sven-Erik Kristensen, vd för Bjurfors Göteborg, beskriver stämningen som fortsatt avvaktande.

– I september upplevde vi en mer positiv marknad, då var det många som skulle köpa efter den lugna sommaren, vilket resulterade i en tydlig uppgång i antalet affärer. Men när oktober kom, noterade vi återigen en viss avmattning. Det är inget fel på intresset, det kommer folk på visningarna, och emellanåt är det faktiskt ganska många besökare, men köpare och säljare har fortsatt svårt att enas om vad som är ett rimligt pris. Många går spänt och väntar på nästa räntebesked, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

Enligt Sven-Erik Kristensen är det inga områden i Göteborg som sticker ut mer positivt eller negativt. Någon större skillnad syns inte heller mellan bostadsrätter och villor. Däremot har bostadens antal ”rätt” större betydelse än tidigare.

– Bostäder som är mer vanliga, det vill säga de som inte utmärker sig med särskilda attribut eller ligger i eftertraktade lägen, är mer svårsålda. Ännu svårare är det med bostäder där det finns renoveringsbehov, eftersom det för närvarande är ont om köpare som vill lägga pengar på renovering. Däremot går bostäder som tickar alla boxar, eller uppfyller de flesta önskemål, fortsatt bra. Här finns det köpare och priserna ligger nästan på samma nivå som tidigare, säger Sven-Erik Kristensen, som ändå tror att det snart kommer göras fler affärer.

– Just nu säljs endast cirka 60-70 procent av det antal bostäder som omsattes under åren 2019-2021, det är så klart inte hållbart i längden. Även om ekonomin har försämrats, fortsätter livet sin gång. Livshändelser som arbete, studier, familjebildning och separationer gör att vi fortsatt har ett behov av att byta bostad. Jag förutspår att vi ganska snart kommer att se en markant ökning i antalet affärer. Den underliggande efterfrågan är stark, så det krävs inte mycket för att marknaden ska ta fart. Däremot förväntar jag mig inte att priserna kommer att stiga förrän vi har sett en tydlig vändning i ekonomin och Riksbanken börjar sänka räntorna.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2023

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ±0 % ±0 % +1 % 43 276
Centrala Stockholm -1 % -2 % +4 % 101 478
Stor-Stockholm +1 % ±0 % +3 % 63 398
Centrala Göteborg -1 % -1 % +2 % 62 218
Stor-Göteborg +1 % -1 % +1 % 46 507
Centrala Malmö -1 % -2 % -2 % 36 539
Stor-Malmö -1 % -4 % -4 % 33 339

Prisstatistik VILLOR, oktober 2023

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket -1 % -1 % -5 % 3 836 000
Stor-Stockholm -1 % -2 % -3 % 6 953 000
Stor-Göteborg ±0 % -1 % -4 % 5 404 000
Stor-Malmö ±0 % ±0 % -3 % 5 167 000


Prisstatistik FRITIDSHUS, oktober 2023

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket -6 % 2 159 000

Fullständig statistik finns på: maklarstatistik.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...