Vingruppen och Scanlog satsar på flytande biogas

av Admin

Godstransporter bidrar varje år till stora utsläpp för importörer som köper dryck från olika delar av världen. De längsta transportsträckorna går med båt, men det är vägtransporter som står för de största utsläppen. 

Mycket har hänt för hållbarhet i transportsektorn under de senaste 20 åren. Vi ser en rad fossilfria alternativ dyka upp och ta plats. Men – tunga vägtransporter på fossilfritt är fortfarande knepigt och få alternativ finns på marknaden. Därför är hållbara transporter en av Vingruppen i Nordens högsta prioriteringar.

Vingruppen i Norden tillsammans med sin logistikpartner Scandinavian Logistics Partners (Scanlog) började därför titta på möjligheter för fossilfria godstransporter i linje med sina uppsatta klimatmål. Då dök flytande biogas plötsligt upp som ett alternativ.

Flytande biogas är ett förnybart drivmedel med stor miljö- och klimatnytta. För tunga vägtransporter är det ett väl fungerande och intressant alternativ till diesel.

Det var Scanlogs åkeripartner Alfredsson Transport i Norrköping som var först på bollen att erbjuda en fordonsflotta med drivmedlet. I nära anslutning till Sveriges största flytande biogasanläggning Tekniska Verken i Linköping.

Nu körs Vingruppen i Nordens dryck från anläggningen i Norge 100 % fossilfritt till lagret i Jordbro. Satsningen har bidragit till en total utsläppsminskning på 14 procent för Vingruppen i Nordens transporter under 2019.

 Vi gläder oss att det finns aktörer som Vingruppen i Norden som vågar testa, och gå i bräschen för hållbara godstransporter. Flytande biogas har stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn vilket Vingruppens siffror redan visar. Att Vingruppen vågat satsa har därför ett viktigt signalvärde, säger Mathias Wideroth, styrelseordförande för Scanlog.

För Alfredsson Transport är miljötänket viktigt men satsningen på biogas har även inneburit en expansion av företaget.

 Vi har fått mycket uppmärksamhet sedan vi började med LBG bilar, idag har vi sex stycken LBG bilar i drift och två till är beställda. Kunderna efterfrågar mer fossilfria transporter nu än vad de gjorde för ett år sedan. Fram tills Covid-19 kom var LBG bilarna riktigt lönsamma, men nu har dieselpriset sjunkit, så nu är kostnaden den samma. Men efter årsskiftet ser jag inte något kostnadseffektivt alternativ till LBG drivmedlet för tung fjärrtrafik, om man vill vara fossilfri, säger Erik Alfredsson, vd på Alfredsson Transport.

Åsa Lindahl, Logistikchef Vingruppen i Norden, Kim Forsberg, hållbarhetsansvarig Vingruppen i Norden, Erik Alfredsson vd Alfredsson Transport, Mathias Wideroth, styrelseordförande Scanlog

Som en del i ett gediget hållbarhetsarbete samverkar Vingruppen i Norden med logistikpartners som erbjuder hållbarare transporter. De arbetar också för att minska vikten på sina förpackningar. Vikt är något som påverkar utsläppen vid transporter.

Vi sätter stort värde på att samarbeta med kunniga och likasinnade leverantörer som drivs av miljöperspektivet, långsiktiga affärsvärden och innovation – då hittar vi de bästa alternativen. Det är samarbetet med Scanlog och Alfredsson Transport ett utmärkt exempel på. Nästa steg är att påverka så att den första delen av transportkedjan ger mindre klimatavtryck, att åkerier nere på kontinenten väljer flytande biogas. Genom efterfrågan kan vi tillsammans påverka tillgången och driva på utvecklingen, säger Åsa Lindahl, Logistikchef, Vingruppen i Norden.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...