Utopia startar nätverk för värdeskapande stadsbyggande

av Anders Enquist

 

xirvoznirgvpib9t0nh3

Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter och Gröna Cars, professor i samhällsplanering på KTH.

Det talas i debatten om att Sverige till följd av dagens höga tempo i byggandet riskerar att skapa ett nytt miljonprogram. Jakten på stora volymer och en upptrissad byggtakt beskrivs regelmässigt som ett av de största hoten mot kvalitet i arkitektur och stadsplaner. Men frågan är om det är hela sanningen.

– Höga volymmål och snabb byggtakt får ofta fungera som en förklaring till brister i kvaliteten på det som planeras och byggs. En förklaring som allt för sällan ifrågasätts. För i själva verket är det nog betydligt oftare ett förlegat och stelbent arbets- och tankesätt som är den riktigt stora boven. Sanningen är att nytänkande ger utrymme för både tidsbesparingar och kvalitetshöjning, säger Gröna Cars, professor i samhällsplanering på KTH och under de senaste åren även stadsutvecklare i Kiruna.

Syftet med Nätverket för värdeskapande stadsbyggande är att sprida den praktiska kunskapen om hur nya arbetssätt kan sätta kvalitet i ett starkare fokus genom hela planerings- och byggprocessen. Ett fokus som ger bättre resultat när det gäller moderna stadskvaliteter som exempelvis social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, arkitektonisk gestaltning, funktionsblandning, offentliga miljöer för sociala och kreativa möten, kommunikationer, trivsel och trygghet.

– Det finns så många vackra visioner och goda idéer om högkvalitativ stadsutveckling ute i våra kommuner som aldrig blir realiserade. Där kan vi med all erfarenhet i nätverket bidra med praktiska kunskaper om hur man skapar bästa tänkbara förutsättningar för att dessa föresatser ska kunna ska kunna förverkligas. Finns bara viljan så handlar resten om rätt verktyg och målmedvetet arbete, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Nätverket lanseras i Almedalen under ett tvåtimmars seminarium tisdagen den 30 juni, klockan 13-15. Uppställningen av deltagare:

Roger Mogert, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm, Göran Cars, Professor i samhällsplanering, KTH, Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborg, Britta Blaxhult, Affärsutvecklare, Veidekke, Ingrid Anderbjörk, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala. Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef, Upplands Väsby, Elin Olsson, Exploateringsnämnden, Stockholm, Rickard Stark, Creative director, Okidoki Arkitekter, Kerstin Åkerwall, Miljödirektör, Malmö, Lena Furuhovden, Chef marknadsutveckling, NCC, Bengt Andrén, Seniorkonsult, NAI Svefa. Seminariet modereras av Utopia Arkitekters vd Emma Jonsteg.

En formerande sammankomst för Nätverket är planerad till Business Arena i Stockholm den 16 september då man ska diskutera formerna för verksamheten. Redan nu är intresset för nätverket stort från kommuner, byggherrar och arkitekter runt om i landet och ett stort antal aktörer har redan meddelat att de kommer att delta.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...