Trots rekordlågt bostadsbyggande – Derome planerar att uppföra hyresrätter till ett värde av cirka 2,5 miljard

av Admin

Derome, Sveriges största familjeägda träindustri, har för avsikt att i befintliga projekt producera och uppföra hyresrätter till ett totalt värde av 2,5 miljarder. Majoriteten av bostadsprojekten påbörjas under 2024 och målet är att fördubbla fastighetsbeståndet över fem till tio år.

Derome genomför en kraftfull satsning som grundar sig i övertygelsen om att det är mer rätt än någonsin att bygga bostäder nu – Otto Martler, VD Derome Bostad

Satsningarna på nyproducerade bostäder runt om i Sverige stryps. Enligt Boverket påbörjas 19 500 nya bostäder 2024. En siffra som kan jämföras med 60 000 under 2022. Det minskade byggandet förvärrar rådande bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner och samhällets bostadsskuld växer. Men trots marknadsläget har Derome nu som målsättning att i närtid bygga drygt 1000 nya hyresrätter till ett värde av ca 2,5 miljarder.

– Det känns helt rätt och vi är stolta över att kunna bygga hyresrätter som samhället är i behov av. Som familjeföretag har vi under generationer gjort kloka investeringar och byggt upp en finansiell styrka och stabilitet som gör att vi kan satsa i en tid då många andra aktörer i branschen tvingas stoppa sina bostadsprojekt, säger Otto Martler, vd Derome Bostad, och sedan årsskiftet också ansvarig för utvecklingen av Deromes partnering-projekt.

Inleder långsiktig satsning
Majoriteten av de sju projekten kommer att genomföras tillsammans med fastighetsutvecklaren Reliwe. En partner som Derome tidigare genomfört ett flertal projekt tillsammans med, med gott resultat. I takt med att ränteläget vänder ser Otto Martler goda möjligheter till att utveckla fler samarbeten då fler kommer att vilja investera i hyresrätter.

– Det här är en kraftfull satsning från Derome som grundar sig i att vi är övertygade om att det är mer rätt än någonsin att bygga bostäder nu. Planen är att dubbla värdet på beståndet från två och en halv miljarder till fem miljarder på fem till tio år.

Bygger framtiden med trä
De aktuella projekten som nu tecknats genomförs i Stockholmsregionen, Göteborg och andra tillväxtorter i södra Sverige. Bostäderna kommer att byggas med trästomme och håller hög miljöklassning. Områdena ska utformas på ett tilltalande sätt för att skapa en trivsam och socialt hållbar miljö för hyresgästerna.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Reliwe och andra partners där vi kan fortsätta att generera goda affärer och många bostäder. Marknaden befinner sig i ett utmanande läge men just därför är det viktigt att vi som kan vågar investera för framtiden. Att Derome äger produktionskedjan från skog till färdigt hus ger oss rätt förutsättningar att lyckas, säger Otto Martler.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...