Sweco bidrar i utvecklingen av Tomteboda – för att stärka Stockholms framtida tågkapacitet

av Admin

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förslag för utveckling av Tomteboda. Syftet är att modernisera bangården för att möta dagens och framtida behov, och samtidigt avlasta Stockholms Centralstation. Detta kommer att möjliggöra för fler och längre tåg på Stockholm C och skapa plats för upp till 80 procent fler resenärer. Ordervärdet bedöms av Sweco till cirka 40 miljoner SEK.

Tomteboda. Foto Tove Falk Olsson

Tomteboda bangård, som historiskt sett varit inriktad på rangering av vagnslast, är i behov av modernisering för att möta dagens och framtidens krav på effektiv och hållbar tågtrafik. Regeringen har beslutat om en prioriterad utredning för Stockholm C och Tomteboda, bland annat med syfte att utreda bangårdarnas kapacitet och ta fram lämplig utformning av lösning för spår, plattformar och tekniska installationer.

En möjlig lösning är att flytta uppställning samt tjänster som städning och furnering av persontåg från Norra Bantorget/Stockholm C till Tomteboda. Detta kommer att möjliggöra för Stockholm C att hantera fler och längre tåg, förbättra resenärsmiljöerna och skapa plats för upp till 80 procent fler resenärer.

I Swecos uppdrag ingår att ta fram kompletterande utredningar samt preliminär systemhandling, planering och koncept för hur flytten ska gå till. Åtgärdsförslagen ska samordnas med aktörer och intressenter som jobbar med olika tjänster, omloppsnära funktioner och lättservice.

Ombyggnaden av Stockholms C och Tomteboda syftar till att stärka den centrala noden i Sveriges persontågssystem. Hela svenska järnvägssystemet står inför en underhållsskuld och det är därför mycket positivt med de olika satsningar som görs för att effektivisera transporterna, öka kapaciteten och bidra till ett hållbart resande, säger Fredrik Wallner, divisionschef för Transport Infrastructure på Sweco

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...