Svensk Däckåtervinning tar världsledande däckåtervinning i drift vid Tekniska verken, Linköping

av Admin

På Tekniska verkens område på Gärstad i Linköping tar producentansvarsorganisationen Svensk Däckåtervinning (SDAB) i drift en unik och världsledande däckåtervinningsanläggning. Återvinningsanläggningen på fyra hektar blir Svensk Däckåtervinnings flaggskeppsanläggning och kommer hantera uppemot hälften av de 90,000 ton uttjänta däck som årligen samlas in. Anläggningen är en viktig förutsättning för att nå målet om att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av däckråvaran.

Under 2021 presenterade Svensk Däckåtervinning planerna att från och med 1 januari 2023 själva tillsammans med lokala samarbetspartners ansvara för det landsomfattande insamlings-, och återvinningssystemet av uttjänta däck. I det arbetet driftsätts nya återvinningsanläggningar runt om i landet med den största i anslutning till Tekniska verken och Linköpings största återvinningscentral Gärstad.

– Samarbetet med Tekniska verken är optimalt då de likt Svensk Däckåtervinning har målet att öka resursnytta och minimera påverkan på miljön. Det utgör en ömsesidig inspiration, säger Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning.

– Det känns bra att Svensk Däckåtervinning etablerar sig på vårt område. Vi får i och med det en hyresgäst vars verksamhet ligger väl i linje med vår egen som bygger på bland annat hantering av restprodukter samt återvinning för att kunna nå vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken.

Årsjö Recycling AB, som blir Svensk Däckåtervinnings största samarbetspartner, kommer att ansvara för driften av anläggningen i Linköping. Under pågående förberedelser har fokus legat på hantering av inkommande däck samt moderna produktionsmetoder, i syfte att optimera användningsområden för det återvunna materialet.

– Filosofin bakom anläggningen är att bättre anpassa materialet efter kundernas behov. Vi anpassar hela värdekedjan, från verkstad till utleverans av material efter att skapa funktion och miljönytta i de olika tillämpningarna, berättar Fredrik Ardefors.

Nästan hela återvinningsprocessen vid den nya anläggningen kommer att ske under tak eller inomhus för att minska miljöpåverkan samt för att skydda stålet som utvinns från att rosta. Dessutom gör det de redan låga bullernivåerna ännu lägre. De uttjänta däcken kommer att klippas, finklippas samt granuleras i en specialprocess för utvald granulering. Granulat är en ingångsvara som kan användas i nya tillämpningar. Det är ett helt nytt steg med möjlighet att tillföra stort värde. Svensk Däckåtervinning och Tekniska verken hoppas på att etableringen av den nya återvinningsanläggningen leder till inspiration, kunskap och nya perspektiv om återvinning samt däckgummits fördelar som återvunnen råvara inom hållbarhetsarbetet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...