Säker Vatten Barometern mars 2024: Ökad oro för konjunkturen, men fortsatt positivt i branschen

av Admin

Allt fler VVS-företag oroar sig för minskad orderingång, men så stor andel som 57 procent anger att det ekonomiska läget i företaget är fortsatt bra eller mycket bra. Det visar Säker Vatten Barometern, som genomfördes de två första veckorna i mars 2024.

Säker Vatten Barometern är en enkät som skickas ut till de ca 2 200 företag som är auktoriserade av branschorganisationen Säker Vatten. Enkäten skickas ut i mars och oktober varje år i syfte att mäta trycket i branschen.

– VVS-företagen går fortsatt bra, samtidigt som vi kan se flera intressanta trender; man oroar sig i mycket högre grad för ökad orderingång nu, än för stigande materialpriser och oroligheter i omvärlden. Samtidigt anger allt fler, så många som 15 procent, att det är svårt att rekrytera kompetens, vilket skulle kunna bero på en viss differentiering av branschen, säger Sara Lehn, VD för Säker Vatten, som ser en kraftig ökning i antalet auktorisationsansökningar under första kvartalet.

Renovering i offentliga fastigheter dominerar

På frågan om vilken fastighetstyp som företagen arbetar mest med, syns en tydlig förflyttning från privatbostäder mot kommersiella, industriella och offentliga fastigheter. I oktober 2023 angav 48 procent att de arbetade mest med privatbostäder, medan motsvarande siffror för mars 2024 är 36 procent. Det kan bero på att hushållen har fått mindre pengar att röra sig med och prioriterar bort större renoveringar av kök och bad.

De flesta företag arbetar med ungefär samma typer av arbeten som tidigare, där majoriteten – 68 procent – står får renovering eller återställande av skada.

På frågan hur företagets orderingång ser ut just nu, svarar 39 procent att det är mycket dåligt eller dåligt, medan 24 procent är neutrala och så stor andels som 38 procent anger att orderingången är bra eller mycket bra. Övriga anger varken eller.

– I jämförelse med för ett år sedan, är det en tydlig skillnad; då angav bara 25 procent att orderingången var dålig eller mycket dålig och 50 procent sa att det var bra eller mycket bra, säger Sara Lehn.

Säker Vatten Barometern i mars 2024 skickades till 2172 företag och besvarades av 294 företag.
Nästa Barometer skickas ut i oktober 2024.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...