Nyhet på Stockholms bostadsmarknad: Fler familjer ska kunna bo i rymliga lägenheter

av Admin

I kvarteret Duggregnet i Björkhagen hyr Svenska Bostäder ut rymliga lägenheter som särskilt riktas till familjer som idag bor trångt – och kompisgäng som vill bo ihop. Lägenheterna är öronmärkta för familjer med flera barn och kompisgrupper. Konceptet är ett test för att se om det kan tas vidare till fler områden.

Bild: Det vita flerbostadshuset sockerbiten utgör kvarteret Duggregnet mitt i Björkhagen centrum. Byggnaden har en historia sedan 1957 och uppfördes för att för förverkliga visionen om det moderna Sverige med plats för hela livet. Nu förvaltar Svenska Bostäder det arvet vidare genom att ebjuda rymliga lägenheter till trångbodda familjer – och kompisgäng som vill bo ihop. Peter Lydén Svenska Bostäder

Stockholm är trångbott. Ungefär en femtedel av hushållen lever i för små bostäder i förhållande till familjens storlek.
På Svenska Bostäder har vi ett ansvar att se över och hitta lösningar för en stad som alla har råd att bo och leva i.  Vi arbetar aktivt med att minska trångboddheten och i och med det här tar vi ett konkret steg att öronmärka lägenheter där fler kan bo tillsammans, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Det nya konceptet innebär att befintliga, större lägenheter har restaurerats och läggs ut på hyresmarknaden, med särskilda villkor för de som ska flytta in, till exempel att du behöver ha fler hemmavarande barn. Dessutom är priset rimligt i förhållande till storleken.

Det här är första gången som lägenheter erbjuds till familjer med flera barn och de riktas till dem som idag bor trångt men inte haft möjlighet tidigare att förändra sin boendesituation.

Jag är så glad över att vi nu erbjuder fler rymliga lägenheter där hyrorna dessutom kommer vara lägre än i motsvarande bostäder. Det är väldigt många barnfamiljer i Stockholm som bor trångt, så att få fram fler större lägenheter som vanliga stockholmare har råd med är en av de mest prioriterade frågorna för den rödgröna majoriteten i Stockholms Stad, säger Clara Lindblom, Fastighets- och bostadsborgarråd i Stockholms Stad

Kompislägenheter är ett beprövat koncept. Tanken är att ett delat boende kan minska ofrivillig ensamhet, minska klimatpåverkan och sänka tröskeln till ett första boende.
Kvarteret Duggregnet i Björkhagen har en unik historia då det byggdes 1957 för att förverkliga visionen om det moderna Sverige med plats för hela livet.
Nu förvaltar vi det arvet vidare genom att erbjuda lite rymligare hyresrätter för familjer som bor trångt och kompisgäng som vill bo tillsammans, säger Stefan Sandberg.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...