Ny rapport: Så skapas en framgångsrik plats

av Admin

Vad är det som gör platser attraktiva och trygga och hur kan de vara förebilder för andra platser med potential? I den nya rapporten Platspotential presenteras ett analysverktyg som har tagits fram för att identifiera vilka faktorer som skapar framgångsrika platser, och för att ge verktyg till att utveckla platser med stor potential.

Illustration: Spacescape

I rapporten Platspotential: Så utvecklas framgångsrika platser – exempel från Stockholm tar vi ett samlat grepp för att inspirera och accelerera Stockholmsregionens framtida platsutveckling. Metoden är att genom analysverktyget platspyramiden kartlägga nya platser med utvecklingspotential i Stockholm.

Platspyramiden bygger på analys av läge, stadsrum, stadsliv och bilden av platsen. Nya platser med särskilt stor utvecklingspotential i Stockholm har identifierats med hjälp av analysverktyget i dialog med en utvald expertgrupp. Platspyramiden kan användas av alla aktörer i platsutvecklingsprocessen för att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga insatser.

– Rapportens metod sätter ljuset på framgångsrik platsutveckling som en medveten och ständig process som flera samverkande aktörer måste driva med samma mål. Det är när vi tar vara på det unika för varje plats som värdeskapande områdesutveckling blir som bäst, säger Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Rapporten innehåller även exempel på framgångsrika, dynamiska och hållbara samarbeten internationellt och hur de skulle kunna anpassas och implementeras i svensk kontext.

– Vi behöver bra förebilder för plats- och stadsutveckling. Platsidentitet är ett verktyg för att lägga grunden för attraktiva och hållbara miljöer där människor trivs, där människors personliga och professionella utveckling stimuleras och där välmående bostads- och näringslivsområden och destinationer frodas, säger Katrin Behdjou Arshi.

Platspotential i Almedalen 26 juni

Rapporten Platspotential presenteras i Almedalen under Fastighetsägarna Stockholms programpunkt Hur skapas framgångsrika platser? på onsdag 26 juni kl 16-17. Studien har tagits fram av analysföretaget Spacescape på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm och Centrum för AMP. Läs mer om eventet i Almedalen här:
Almedalen: Vilka är nycklarna till framgångsrik och hållbar platsutveckling? – Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...