Norconsult siktar på börsnotering Facebook LinkedIn Twitter

av Admin

Norconsultkoncernen, Norges största och ett av Nordens ledande konsultföretag inom teknik, arkitektur och samhällsplanering, förbereder sig för att ansöka om notering på Oslobörsen. Norconsultkoncernen har 5 500 medarbetare och hade en nettoomsättning på 6,6 miljarder NOK 2021. 1 100 av medarbetarna finns i Sverige och Norconsult AB hade en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2021.

Bild: Farah Al-Aieshy, VD Norconsult AB

Norconsults historia går tillbaka till 1929, då företaget Ingenjör A. B. Berdal bildades. De svenska rötterna går tillbaka till 1952 då Göteborgs Förorter senare GF Konsult bildades. Sedan 2007 ingår bolaget i Norconsultkoncernen. Idag har koncernen verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, samt kontor i Polen och på Island.

Medarbetarna på Norconsult äger samtliga aktier i koncernen och det är aktieägarna som har röstat fram vad de anser vara den mest lämpliga ägarmodellen framöver. En process har inletts där målet är att notera koncernens aktier på Oslobörsen. Under den extra bolagsstämman, som hölls måndagen den 9 januari, röstade 95 procent av de närvarande rösterna för en börsnotering.

– En börsnotering kommer att stärka Norconsults position som Norges största och ett av Nordens ledande konsultföretag. Genom en notering på Oslobörsen kommer koncernen att kunna värdera strategiska möjligheter som kräver finansiell flexibilitet i större utsträckning, samtidigt som man tillvaratar våra anställdas intressen och den starka företagskulturen, säger Nils Morten Huseby, styrelseordförande i Norconsult.

Norconsult Sverige har kunder inom infrastruktur, byggnader, förnybar energi, vatten, stadsplanering, digitalisering, industri, miljö samt arkitektur och geoteknik. Bolaget har stort fokus på innovation och hållbarhet och har idag två patent inom energilagring – ASES (Active Solar Energy Storage) och Solar House.

Bolaget har under senare år vunnit flera priser i Sverige och utmärkelser bland annat i Årets Bygge. Under 2022 vann Norconsult ett arkitekturpris i kategorin ”Mixed Use Architecture” för CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta. Priset är instiftat av European Property Awards.

– Vi ser fram emot att ta ytterligare kliv för att stärka vår position på den svenska marknaden. Vår tillväxt har i stort sett varit organisk, något vi är väldigt stolta över. Vi har idag 39 kontor från Gällivare i norr till Malmö i söder och vår strategi med lokal närvaro har visat sig vara en styrka. En börsintroduk-tion ökar möjligheten för oss att fortsätta vår tillväxtresa både geografiskt och multidisciplinärt, säger Farah Al-Aieshy, VD på Norconsult Sverige.

Norconsult Sverige har under de senaste åren ökat antalet anställda i hög takt och lyckades växa 19 procent under 2021 och 17 procent under 2022. Norconsult Sverige har mer än fördubblat antalet medarbetare och omsättning under de senaste 6 åren. Bolaget har lyckats behålla sin starka företagskultur och har under många år varit branschledande vad gäller trivsel och engagemang hos medarbetarna. 2021 utsågs Norconsult till Årets Teknikkonsult i PS Teknikdygnets enkät bland medarbetare i branschen. Två år i rad har bolaget dessutom blivit utnämnt till Karriärföretag, en utnämning till de arbetsgivare i Sverige som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger. Under 2022 mottog Norconsult dessutom Cinodes jämställdhetspris.

– Norconsultkoncernen består av kunskapsföretag med stark lokal närvaro. Vi arbetar hårt för att attrahera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna samtidigt som vi utvecklar spetskompetens inom alla våra teknikområden. Vi ser fram emot en notering på Oslobörsen och de möjligheter som kommer öppnas upp för Norconsult på lång sikt, säger Egil Hogna, koncernchef.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...