Marknadens bolåneräntor fortsätter stiga – snabbaste uppgången sedan 1992

av Admin

De rörliga bolåneräntorna väntas toppa på 5 procent i början av 2023. Samtidigt ser styrräntan ut att landa på 3 procent i februari 2023, för att därefter sjunka i slutet av året. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbanks makroekonomer. 

Flera centralbanker, som Fed och ECB, fortsätter strama åt penningpolitiken kraftigt och Riksbanken väntas följa efter för att försöka dämpa den snabbt stigande och breda inflationen.

– Vi räknar med att Riksbanken höjer styrräntan med 75 punkter i november och med 50 punkter i februari, för att landa på 3 procent. Därmed räknar vi med större höjningar än vad Riksbanken tidigare signalerat. Samtidigt bedömer vi att en serie räntesänkningar kommer inledas om ungefär ett år, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Ekonomisk nedgång pressar statsobligationsräntorna 
Riksbankens fortsatta höjningar av styrräntan får kortare statsobligationsräntor att stiga mer i närtid medan den lågkonjunktur som Sverige rör sig mot innebär att uppgången i räntor med längre löptider blir måttligare.

– Räntemarknaden har fortsatt att vara volatil under den senaste månaden, med stora rörelser enskilda dagar, men den sammantagna trenden under oktober har varit sidledes, säger Andreas Wallström.

Rekorduppgång i bolåneräntor på marknaden
Under det gångna året är det främst de bundna bolåneräntorna som stigit påtagligt men framöver räknar Swedbank med att de rörliga bolåneräntorna kommer i kapp och dessutom stiger ännu mer. Prognoserna avser faktiska genomsnittsräntor på marknaden.

– Den rörliga bolåneräntan väntas toppa på 5 procent i början av nästa år. Det innebär en påtaglig uppgång sedan början av 2022 då samma ränta låg på cirka 1,5 procent. Det är den snabbaste uppgången i bolåneräntor sedan 1992, säger Andreas Wallström.

För mer information och hela rapporten, se bilaga Ränteblad november 2022 eller besök Swedbank Makrofokus

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...