Mamma United startar upp sitt utbildningsprogram i Göteborg – är en del av stadens medborgarlöfte

av Admin

Torsdagen den 21:a mars 2024 startar den ideella organisationen Mamma United upp sitt utbildningsprogram för mammor i Hisings Backa. Initiativet är en del av ett medborgarlöfte där bland annat stadsdelen, lokala näringslivet, fastighetsbolag och andra aktörer i området gått samman för att på sikt få bort Hisings Backa från listan av utsatta områden.

Mamma United grundades 2020 och är idag en etablerad ideell organisation som är verksam i fjorton områden i tio kommuner. Organisationen erbjuder mammor i socioekonomiskt utsatta områden att delta i ett kostnadsfritt utbildningsprogram där de får ökad kunskap, motivation och verktyg att kunna påverka sin egen och sina barns livssituation.

Genom Mamma Uniteds väl beprövade metod nås en målgrupp som vanligtvis är svåra att nå då mammorna många gånger lever ofrivilligt isolerade med liten eller ingen kontakt med samhället. Under utbildningsprogrammet bjuds samhällsviktiga experter in, såsom representanter från polisen, socialtjänsten, skolan, BVC, för att informera om viktiga ämnen såsom hälsa, ekonomi, matvanor, arbetsmarknad och föräldraskap. Målet med utbildningen är att öka mammornas välbefinnande, integration i samhället och de ska känna sig som en del av ett större sammanhang

Hisings Backa ska bort från listan av utsatta områden
Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta åtgärder från polis, stadsdelen och lokala aktörer i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i utsatta områden. Hisings Backa är enligt polisen ett klassificerat utsatt område, men där det samtidigt finns faktorer som talar för att området med rätt åtgärder kan utvecklas åt rätt håll. Medborgarlöftet har som syfte att genom gemensamma insatser förhindra och minska rekryteringen till kriminella gäng och på sikt få bort Hisings Backa från listan av utsatta områden.

  • Vi kan konstatera att många ungdomar idag växer upp under otrygga och osäkra förhållanden, säger Håkan Bredinge, kommunpolis på Hisingen. Vi är övertygade om att ett förebyggande arbete i tidig ålder är grundläggande för att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Vi är jättetacksamma att Mamma United nu startar upp i Hisings Backa då vi är övertygade om att mammor är en viktig målgrupp att nå i våra insatser för att förhindra rekrytering av barn och unga till kriminella gäng.

Mamma Uniteds vision är att stötta, utbilda och stärka mammor i socioekonomiskt utsatta områden, vilket även bidrar till att deras barn får bättre förutsättningar att växa upp till trygga individer. Dessutom ska insatsen bidra till ett ökat socialt nätverk och även ökad tillit till samhällsviktiga funktioner.

  • Vi är jätteglada att få starta upp vår första grupp i Göteborgs stad och att polisen, stadsdelen och våra lokala fastighetsbolag ser värdet i vårt viktiga arbete, säger Anja Nordenfelt, grundare och verksamhetschef för Mamma United. Vi har som mål att kunna hjälpa och stötta fler mammor som lever i utanförskap i Sverige och att vi nu startar upp i Göteborg är en viktig milstolpe i det arbetet.

Initiativet att starta upp Mamma United som en del av medborgarlöftet i Hisings Backa grundar sig på ett samarbete mellan Stena Fastigheter, Poseidon, Bostadsbolaget, Socialförvaltningen Hisingen och Polisen. De bidrar med resurser, lokal och viktiga kontakter för att möjliggöra utbildningsprogrammet.

  • Vi är otroligt glada över samarbetet med Mamma United, säger Annika Strandberg, enhetschef för samhällsutvecklingsenheten, Socialförvaltningen Hisingen. Samarbetet känns helt rätt och vi har stora förhoppningar att Mamma Uniteds utbildningsprogram kan bli en metod som vi kan arbeta långsiktigt med.

Mamma United startar upp den 21 mars i Hisings Backa. Under tolv träffar får mammorna träffa och lära sig mer om aktörer i samhället såsom polisen, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och skolan.

Om Mamma United https://www.mammaunited.se/om-oss/
Mamma United är en ideell organisation som genom ett kostnadsfritt utbildningsprogram hjälper mammor i socioekonomiskt utsatta områden med kunskap, motivation och verktyg för att de i högre grad ska kunna påverka sitt eget och sina barns liv. Genom sina insatser bidrar Mamma United till att de deltagande mammorna känner sig som en del av ett större sammanhang, med målet att öka integrationen i samhället och ge förutsättningar för en bättre livssituation hos målgruppen. Mamma United grundades 2020 av Anja Nordenfelt och har sin bas i Stockholmsområdet med verksamheter i tio kommuner och fjorton områden. Verksamheten utökas till fler kommuner under 2024.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...