Mäklarpanelen: Glödhet villamarknad och övertag för säljarna

av Admin

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att efterfrågan på bostadsmarknaden ökar ytterligare och säljarna har ett tydligt övertag över hela landet. Resultaten visar även att efterfrågan är speciellt stark på villor just nu. 

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 405 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,97 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,42 när samma fråga ställdes i augusti och 5,17 i oktober 2019. Siffran har inte varit så hög sedan april 2017 då den låg på 7,31. Efterfrågan har alltså ökat tydligt sedan augusti och säljarna stärker sitt övertag på marknaden ytterligare. Efterfrågan är starkast i Malmö och Stockholm och svagast på ”Mellanstor ort”. Skillnaderna är dock relativt små mellan de olika segmenten.

  • Efterfrågan ökar och är hög i hela landet. Svenskarna fortsätter att prioritera sitt boende och viljan att flytta är rekordstark. Under oktober har vi förmedlat rekordmånga bostäder trots att utbudet är lågt på många orter. Vi fortsätter även att anpassa vårt sätt att arbeta efter Coronasituationen, bland annat med digitala live-visningar, säger Johan Engström.

Glödhet villamarknad – Corona dämpar bostadsrättsmarknaden något
Mäklarna fick även svara på frågor om efterfrågan på villor respektive bostadsrätter. På en skala medllan 1 och 6, där 1 står för mycket dålig och 6 för mycket bra, hamnade svaren på 5,03 för villor och 3,91 för bostadsrätter. Efterfrågan för villor är alltså väldigt stark medan den är något svalare för bostadsrätter – och tendensen är den samma över hela landet.

  • I hela landet är villamarknaden glödhet och bostadsrättsmarknaden något svalare. Det hänger sannolikt hop med att de som varit inne på marknaden länge har större möjligheter att byta boende just nu. Förstagångsköpare och de som är nya på bostadsmarknaden, som främst köper bostadsrätter, är mer påverkade av pandemin, säger Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen oktober 2020:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Totalmarknad Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt
Riks 6,97 6,41 5,22 4,25 5,59 5,08 5,17 5,05 4,72 4,52 4,19 4,03 4,32
Stor-Stockholm 7,11 5,94 4,72 3,41 5,6 5,06 4,59 4,33 4,13 3,8 3,12 3,32 3,66
Stor-Göteborg 6,97 6,41 5,29 3,84 5,94 4,86 5,42 4,92 4,64 3,92 3,71 3,38 3,91
Stor-Malmö 7,17 7,29 5,48 4,83 7 6,19 6 5,61 5,59 5,26 4,38 4,22 4,69
Större ort 6,91 6,48 4,78 4,23 5 4,55 4,91 4,97 4,45 4,15 4 4,21 4,51
Mellanstor ort 6,83 6,43 5,5 4,74 5,56 5,16 5,09 5,34 4,94 4,89 4,86 4,35 4,7
Mindre ort 6,95 6,5 5,5 4,55 5,44 5,18 5,55 5,42 5,02 5,19 4,75 4,45 4,61

 

Hur är efterfrågan och möjligheten att sälja villor just nu (skala 1 mycket dålig – 6 mycket bra).

Villor
Riks 5.03
Stor-Stockholm 5,27
Stor-Göteborg 5,08
Stor-Malmö 5,53
Större ort 4,89
Mellanstor ort 5,19
Mindre ort 4,77

 

Hur är efterfrågan och möjligheten att sälja bostadsrätter just nu (skala 1 mycket dålig – 6 mycket bra).

BR
Riks 3,91
Stor-Stockholm 3,98
Stor-Göteborg 3,89
Stor-Malmö 4,29
Större ort 3,95
Mellanstor ort 3,85
Mindre ort 3,78

 

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 26-30 oktober 2020 och totalt svarade 405 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...