Logicenters storsatsar i Moss genom förvärv av Marine Trading AS

av Admin

I våras säkrade Nrep den största value-add fastighetsfonden genom tiderna med över 40 miljarder norska kronor i eget kapital – avsedd för att investeras i Norden och Nordeuropa. I maj stod det även klart att fondens norska satsning förvärvade två centrala kontorsfastigheter från Entra för 1,5 miljarder norska kronor. Nu kan vi meddela att ytterligare en stor transaktion har genomförts i Norge genom förvärvet av logistikutvecklaren Marine Trading AS.

”Marine Trading AS egendomar passar bra in i vår nordeuropeiska portfölj, med flexibla
byggnader som passar både stora och små logistikhyresgäster. Logicenters har stor tilltro till
Moss som en logistikhubb med närhet till europaväg och hamn, samt attraktiv tillgång till
kvalificerad arbetskraft. De egendomar vi förvärvar har också vissa miljömässiga kvaliteter
och en bra grund att bygga vidare på, vilket harmoniserar med vår satsning på hållbarhet”,
säger Jørgen Bråten Nordby, investeringsansvarig och portföljförvaltare på Logicenters i
Norge.

Förvärvet är ett strategiskt steg mot att öka Logicenters närvaro inom logistiksektorn i Norge
och säkerställer mer mark för att fortsätta utveckla logistikfastigheter söder om Oslo.
Logicenters bygger för närvarande en logistikbyggnad på över 20 000 m2 i Moss på
spekulation och utökar nu sin portfölj i området.

“Vi på Logicenters är mycket nöjda med vår fortsatta satsning i Norge. Förvärvet av denna
portfölj är riktigt bra då det ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi har
stor tilltro till Moss som ett konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ till Vestby. Detta går
dessutom i linje med vårt engagemang att erbjuda och utveckla moderna och hållbara
logistiklösningar för våra hyresgäster. Kombinationen av flera befintliga byggnader och mark
passar vår strategi att kontinuerligt underlätta för hyresgästernas tillväxt och förändrade
behov”, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Logicenters är nöjda med att förvärva nio bra egendomar med totalt 78 000 m2 logistik och
ingår samtidigt ett samarbete med Gudmund Harlem, som blir medinvesterare och kommer
att inta en operativ roll för att bistå med uthyrning och ytterligare utveckling av markbanken.

“Jag har under flera år haft ett nära och gott samarbete med Marine Trading AS för att
utveckla den kommersiella fastighetsportfölj de har. Tillsammans har vi lyckats etablera
många stabila hyresgäster både i befintliga byggnader och i de byggnader som har uppförts
på senare år. Genom denna process kom jag överens med Svein Willadssen om att tiden var
mogen att överlåta fastighetsportföljen vidare till en större aktör för att ytterligare utveckla
företaget. Jag vill tacka teamet på Marine Trading AS för ett nära och gott samarbete i
processen och det är med ödmjukhet jag kommer att fortsätta det goda arbete de har gjort
både med fastigheterna och framför allt med det nära förhållandet de har haft till sina
hyresgäster och samarbetspartners”, säger Gudmund Harlem.

“Efter att ha utvecklat vår kommersiella fastighetsportfölj i över 20 år var tiden mogen att
överlåta den fortsatta utvecklingen av fastighetsportföljen till andra. Genom ett bra
samarbete med Gudmund Harlem under flera år var det naturligt att inleda en dialog med
Gudmund för att överlämna våra fastigheter till en större aktör för att ytterligare utveckla
portföljen. Jag tror att de nya ägarna kommer att förvalta fastigheterna på ett sätt som
kommer att vara positivt både för våra lokala samarbetspartners och nya och befintliga
hyresgäster. Jag vill härmed önska alla inblandade lycka till och ett gott samarbete i
processen. Ett speciellt tack till BDO Østfold som har bistått oss i processen”, säger Svein
Willadssen, ägare av Srw AS.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...