Logicenters ansluter sig till hållbarhetsinitiativet ”Power of Logistics” i Tyskland

av Admin

Logistiksektorn har genomgått en energiomställning under en längre period. Hållbara
logistikfastigheter har gått från att vara en trend till en nödvändighet. ESG-faktorer
(environmental, social, governance) blir allt viktigare både för fastighetsutvecklare och
hyresgäster.

Logicenters har nu gått med i hållbarhetsinitiativet ”Power of Logistics”, som är dedikerat till
att främja användningen av förnybar energi och optimera överskottskapaciteten i
logistikverksamheter. Initiativet syftar till att visa potentialen med logistikfastigheter genom att
använda tak och fasader för solcellspaneler, placera vindturbiner i storskaliga företagsparker
och implementera kombinerad kraft- och värmeanläggningar, vattenvärmepumpar och
geotermisk energi.

”Genom att gå med i initiativet ’Power of Logistics’ bidrar vi aktivt till främjandet av hållbara
energilösningar inom logistiksektorn. Våra fastigheter har potential att bli nyckelspelare i
övergången till en grönare och mer energieffektiv framtid”, säger Martin Ohly, General
Manager på Logicenters i Tyskland.

Initiativet lyfter fram den enorma outnyttjade potentialen för hållbar energi inom
logistikbyggnader. Enligt data från BVL:s hemsida kunde upp till 2,5 terawattimmar solkraft
ha genererats på takytorna av nya logistikbyggnader mellan 2012 och 2022, vilket motsvarar
årsbehovet av elektricitet för närmare 800 000 hushåll. Detta motsvarar en uppskattad årlig
minskning av 960 000 ton koldioxidutsläpp.

Det långsiktiga målet med initiativet är att etablera logistik som en betydande leverantör av
hållbar energi. ESG/sustainability focus group, en del av BVL Logistics Group, adresserar de
möjligheter och utmaningar som uppstår på marknaden för logistikfastigheter genom
användning av förnybar energi och optimerad teknisk byggutrustning.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...