Kyrkvikens badbrygga i Nacka nominerad till Träskyddspriset 2023

av Admin

Bryggorna i Kyrkviken i Nacka smälter väl in i naturmiljön och är tillsammans med den integrerade skärmbassängen en del i ett större grepp för att hantera stora delar av Nackas dagvatten och skyfall. Nu nomineras bryggan till årets Träskyddspris. – Utemiljöer blir allt viktigare och det känns glädjande att bli uppmärksammade genom denna nominering. Det råder ingen tvekan om att badbryggorna vid Kyrkviken på kort tid blivit oerhört populära bland Nackabor och besökare, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

Kyrkviken är med sin tillgänglighetsanpassade och väl utformade brygga är nominerad till årets Träskyddspris. Utemiljöer blir allt viktigare, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau. Foto: Anna Simonsson

Mellan Sickla och Ekudden återfinns en “lågpunkt”, där större mängder vatten samlas. I området finns en kombinerad dagvattenanläggning och stadsdelspark med strandpromenad och bryggor utmed Kyrkviken. Området fungerar således både som dagvattenrening och som Nackabornas stadsdelspark för rekreation.

– Nacka visar att det går att bygga klimatsmart ur ett helhetsperspektiv och samtidigt göra det föredömligt ur ett estetiskt perspektiv. Kyrkvikenär ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Bryggorna i miljön vid Kyrkviken i Nacka är utformade för god beständighet och platsen bär vittnesbörd om insatser som handlar om hållbarhet. Skyddsbehandlat trä har använts på ett lekfullt och ändamålsenligt sätt.

–  Bryggan visar hur god arkitektur kan smälta samman med funktion som i sin tur skapar trygghet och nytta. Det skapar förutsättningar för både social och miljömässig hållbarhet, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid

Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...