Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Prisfallet bromsar in i storstäderna

av Admin

För första gången sedan i maj låg bostadsrättspriserna stilla den senaste månaden och i storstäderna har prisnedgången nu mattats av något. I oktober backade villapriserna med 2 procent medan prisökningen på fritidshus fortsätter minska. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vi bedömer att högkostnadsskyddet för el tillfälligt kommer att dämpa den ekonomiska oron hos många bostadsägare. Men regeringen måste nu ge besked om vilka stödåtgärder de kommer sätta in under vintern, eftersom hushållen fortfarande är hårt pressade av inflation, elpriser och räntor, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

För första gången på ett halvår låg bostadsrättspriserna stilla den senaste månaden i Sverige som helhet. I Stor-Stockholm steg priserna med 2 procent i oktober, medan de förblev oförändrade i centrala Malmö och Stor-Malmö. I centrala Göteborg och Stor-Göteborg sjönk dock priserna med 2 procent och backade med 1 procent i centrala Stockholm. Sett över en tolvmånadersperiod har bostadsrättspriserna sjunkit i 19 av 21 län.

– I de största städerna ser vi att den värsta osäkerheten planat ut, vilket brukar vara en bra indikator för den kommande utvecklingen i resten av landet. Allt fler säljare har anpassat sina förväntningar, vilket gör det lättare att möta köparna prismässigt även om försäljningarna ofta tar längre tid än tidigare, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna fortsätter sjunka och minskade med 2 procent i oktober. Samtliga tre storstadsregioner – Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö – visar en nedgång med 2 procent den senaste månaden. Under året har fritidshuspriserna stigit med 1 procent, en markant långsammare ökningstakt än det prisrally som varit senaste åren.

– Det osäkra ekonomiska läget fortsätter att påverka bostadsmarknaden och många som vill köpa en ny bostad avvaktar. Antalet bostäder till salu är fortsatt mycket högt och budgivningar blir allt ovanligare, då de flesta objekt säljs runt utgångspris, säger Marcus Svanberg.

Här har bostadspriserna sjunkit mest under året:

Bostadsrätter Prisutveckling Villor Prisutveckling
1. Dalarnas län -17% 1. Gotlands län -9%
2. Hallands län -13% 2. Skåne län -8%
3. Västernorrlands län -12% 3. Stockholms län -8%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:

  1. Behåll värmen i huset
    Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

    2. Byt energisystem
    Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...