Innovativa hissar i spektakulärt bostadsprojekt vid Kvarnholmens kustremsa

av Anders Enquist

aaaMålet med byggprojektet Stockholm Lighthouse har varit att utnyttja ett eftertraktat bostadsområde och göra industriområdet Kvarnholmen till en levande stadsdel. De silor som en gång stod på platsen har återskapats och tolkats i modern arkitektur. Nu reser sig åtta olika höga huskroppar mot skyn där det högsta huset är 17 våningar högt. Ett av husen har en utanpåliggande hiss med glasschakt och högst upp i den del som kallas Fyrtornet märks en inglasad lounge med gemensam relaxavdelning, bastu och festlokal.

Projekets första spadtag togs hösten 2015.
– Genom att Kone hade ett aktivt deltagande tidigt i projekteringsfasen, fick vi i tidigt stadium information om önskemål och behov gällande projektet, till exempel hur stort ett hisschakt är och vilka mått som gäller. Detta har sparat mycket tid, säger Anders Holmén, projekteringsledare på JM och ansvarig för projekteringen av SLH.

Till Stockholm Lighthouse levererar Kone totalt elva hissar, varav två brandbekämpningshissar. Brandbekämpningshissar fungerar till vardags som en vanlig hiss. Vid en brand kan räddningstjänsten använda den för att snabbare angripa branden via hissen samt transportera material och människor. Den är speciellt utrustad för att klara att köras säkert även när det brinner i byggnaden.

Några av de personhissar som installeras är utrustade med så kallad regenerativ drift, vilket sparar mycket energi jämfört med andra lösningar. Funktionen återmatar bromsenergi – energi som blir till el som kan användas för strömförsörjning av hisskorg och trappbelysning. Det innebär en betydande minskning av hissens energianvändning.

– Vi använder också LED belysning i alla sina hissar eftersom den håller längre samt använder upp till 80% mindre energi jämfört med konventionell belysning, säger Jaakko Kaivonen, vd Kone Skandinavien. Hållbarhet är i högsta fokus för oss. Vi är stolta över att få leverera våra innovativa och energieffektiva lösningar till Stockholm Lighthouse.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...