Hyresökningar med 10,9 procent hotar den svenska handeln

av Admin

Under tisdagsmorgonen presenterade SCB nya inflationssiffror som visade att inflationstakten i oktober enligt KPI låg på 10,9 procent. Dessa siffror är av stort intresse för svenska handlare, som nu tvingas konstatera att hyresökningar på 10,9 procent kan bli verklighet.

Handeln befinner sig i stormens öga och möter utmaningar från alla håll och kanter. Den höga inflationstakten och kontinuerliga räntehöjningar har en stor inverkan på konsumenternas köpkraft, vilket slår hårt mot handlare runt om i landet. SCB:s detaljhandelsindex för det tredje kvartalet i år visar på ett kraftigt volymtapp inom sällanköpsvaruhandeln. Jämfört med samma period föregående år föll försäljningen med 7,7 procent.

Det är i denna ekonomiska miljö som svenska handlare nu står inför hotet om hyreshöjningar på 10,9 procent från årsskiftet. Fastighetsägarna hänvisar till en klausul som finns i de flesta hyresavtal och menar på att de kan höja hyran baserat på Konsumentprisindex, oavsett nivån på denna. Skulle hotet om detta bli verklighet är katastrofen ett faktum. Handelsföretag kommer att tvingas stänga igen och tusentals arbetstillfällen skulle försvinna.

– Nu befinner vi oss i ett läge många av våra medlemmar drömt mardrömmar om. Hyresökningar på 10,9 procent efter årsskiftet skulle vara spiken i kistan för många välmående handelsföretag. Handeln är näringslivets största arbetsgivare och dramatiska hyreshöjningar likt dessa skulle få långtgående konsekvenser även för möjligheterna till att anställa, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter:

Vårt budskap till Fastighetsägarna är tydligt. Svensk Handels dörr står alltid öppen för fortsatt dialog. Men dialog måste även föras med hyresgäster för att hitta gemensamma lösningar. Om så inte sker riskerar vi en verklighet där en bred utslagning av handelsföretag är ett faktum, något som hade varit förödande för svenska stadskärnor och handelsplatser

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...