Högtryck i den finländska ekonomin ger All-Time-High på den kommersiella fastighetsmarknaden

av Anders Enquist

En färsk analys av Datschas transaktionsdata för den finska kommersiella fastighetsmarknaden visar att Finland, efter många år av negativ ekonomisk utveckling och oro, äntligen visar mycket starka siffror 2017.

”Det pågår en fantastisk transaktionsfest på den finska fastighetsmarknaden just nu och den visar ännu inte några tecken på att mattas. Tvärtom, vi ser att de höga transaktionsvolymerna kommer att fortsätta. Under 2017 omsattes det i Finland kommersiella fastigheter till ett värde av 10,4 miljarder EUR vilket med råge överträffade det tidigare rekordåret 2016 (7,5 Mdr EUR). Det är ett finskt ”All-time-high” säger Kristina Andersson, Global Head of Research på Datscha.”

Amerikanerna investerar i finska kontor
Datschas data visar att det fastighetssegment som visat sig mest populärt är kontorsmarknaden i Finland som tog en andel på 45 procent, vilket är en ökning med 147 procent i jmf med 2016. Andelen utländska köpare på den finska fastighetsmarknaden uppgår till hela 70 procent under 2017 vilket är en markant ökning jämfört med 2016 då andelen låg på 29 procent.

”Det alltjämt låga ränteläget i Euroområdet och i USA skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxt och det har gjort Finland till en het marknad” säger Datschas Global Head of Research Kristina Andersson”.

Fördelning avutländska investeringar* i kommersiella fastigheter i Finland 2017. * Affärer över 4 MEUR – internationellt kapitalflöde till Finland

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...