Hög tid att se över föreningens kostnader

av Admin

Under det senaste året har landets bostadsrättsföreningar stått inför tuffa ekonomiska utmaningar. Styrelser har i en pressad ekonomi tvingats väga mellan olika investeringar och beslut. Inför stundande årsstämmor tipsar SBC om vilka kostnader som är extra viktiga att se över och inom vilka områden som kostnaderna kan minska.

Med den ekonomiska osäkerhet som råder är det avgörande för bostadsrättsföreningar att agera proaktivt. En noggrann översyn av kostnaderna och eventuella omförhandlingar av avtal med leverantörer och entreprenörer kan vara nödvändigt för att hålla utgifterna under kontroll. Ibland är det dock svårt för styrelsen att få tiden att räcka till och då är det viktigt att se över inom vilka områden det går att få stöttning.

– Styrelsen ansvarar för att arbetet som behöver göras mellan årsstämmorna genomförs på ett korrekt sätt. Samtidigt har de också möjlighet att delegera ut uppgifterna och ta in extern hjälp från en förvaltare. Vi hjälper i dagsläget tusentals föreningar med allt från den dagliga ekonomin och tekniska driften till att förhandla lån och ta fram en underhållsplan. Det underlättar mycket för styrelser som annars får ett väldigt tidskrävande arbete, säger Markus Pålsson, chef verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Underhållsplanen tillsammans med en flerårsbudget är en betydande del när det kommer till föreningens ekonomi. Den visar vad som ska göras, när det ska genomföras och vad det kostar. På så sätt får alla i föreningen en överblick i de utgifter som föreningen har framåt. Räntekostnaderna är i dagsläget också en viktig men framförallt stor kostnad som bör ses över och omförhandlas i den mån det går. Utöver kostnader är det också bra att se över vilka intäkter föreningen har och om någon förändring bör göras där.

Fyra viktiga områden där kostnader kan reduceras

Lån
De senaste åren har inneburit stora ekonomiska förändringar för många föreningar. Om det inte redan är gjort bör styrelsen se över möjligheten att omförhandla räntan och sänka lånekostnaderna. Att bepröva detta med olika banker kan vara tidskrävande, om tiden inte räcker till kan detta överlåtas till en förvaltare. Det säkrar också en förmånligt ränteerbjudande.

Energi
Bostadsrättsföreningar kan även ta kontroll över sin energiförbrukning och därigenom sänka både kostnader och föreningens klimatpåverkan. Ett effektivt alternativ är att använda tjänster som samlar in data över fastighetens energiförbrukning och därmed kunna ta beslut baserade på statistik.

Försäkring
För att trygga vardagen för både föreningens medlemmar och fastigheten är det viktigt att ha en bra försäkring. Men det kan bli dyrt. Jämför därför olika alternativ och se om föreningen kan byta försäkring för att sänka kostnaden.

Ytor
Vissa föreningar har lokaler eller andra ytor som står tomma. Ett sätt att öka intäkterna till bostadsrättsföreningen kan dessa ytor hyras ut eller säljas. Tänk på att utforma ett tydligt hyreskontrakt för att undvika problem längst vägen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...