Historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel – fortsätter kraftig nedåt i december

av Admin

Rensat för prisökningar enligt Konsumentprisindex estimeras försäljningen i dagligvaruhandeln ha minskat med 5,6 procent under 2022, och under december var motsvarande minskning 10,6 procent, visar branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 5,7 procent under 2022 jämfört med 2021 enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. I december uppgick försäljningstillväxten till 7,6 procent. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har varit historiskt hög och uppgick under 2022 till 11,3 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Detta gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln för året kan estimeras till -5,6 procent. Under december månad uppmättes 2022 års högsta prisökning, priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 18,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det ger en estimerad prisjusterad försäljningsutveckling i dagligvaruhandeln på -10,6 procent under december månad.

– Rensat för prisökningar har 2022 har varit ett historiskt svagt år för svensk dagligvaruhandel. När pengarna i plånboken räcker till mindre på grund av prisökningar blir konsumenterna mer priskänsliga. Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där det köps färre eller billigare varor. Samtidigt möter butikerna högre kostnader i flera led och det har blivit allt tuffare för en bransch som redan har låga marginaler, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i butik ökade under 2022 med 7,1 procent. E-handelsförsäljningen uppvisade en negativ tillväxt om 17,0 procent under 2022. E-handel med hemleverans minskade med 10,3 procent och upphämtning i butik med 23,7 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i december till 4,2 procent. För helåret 2022 uppgick e-handelsandelen till 4,5 procent.

– Under 2022 öppnade samhället upp igen efter pandemin och konsumenterna sökte sig tillbaka till butikerna. Som en följd av det har e-handeln minskat, men från höga nivåer. E-handelsandelen för året landade på 4,5 procent, vilket kan jämföras med 2019 då den uppgick till 2,6 procent, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för december beräknas till -0,2 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,8 procent under december månad. Kalendereffekten för 2022 beräknas till -0,1 procent, vilket ger en kalenderkorrigerad försäljningsutveckling på 5,7 procent. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under 2022 till -5,6 procent.

Under årets fjärde kvartal uppgick försäljningsutvecklingen till 7,6 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 8,4 procent och i e-handeln minskade försäljningen med 7,4 procent.

  Helåret 2022 Q4 2022 December 2022
Total försäljning +5,7% +7,6% +7,6%
Butiksförsäljning +7,1% +8,4% +8,5%
E-handelsförsäljning -17,0% -7,4% -9,6%
E-handel med hemleverans -10,3% -3,8% -4,1%
E-handel med upphämtning i butik -23,7% -11,5% -15,3%
E-handelsandel 4,5% 4,3% 4,2%

Försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år.

Dagligvaruindex årsrapport med samlad statistik för 2020–2022 presenteras i början av februari.

Dagligvaruindex för januari publiceras 21 februari

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...