Fastighetsmäklarna spår oförändrade priser

av Anders Enquist

Majoriteten av landets fastighetsmäklare bedömer att utvecklingen på bostadsmarknaden under det första kvartalet 2018 blir oförändrad. Andelen mäklare som tror på sjunkande priser och ökat utbud ökar dock. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. För det första kvartalet 2018 har 982 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan samt vad som påverkar utvecklingen på sin lokala marknad.

Den dominerande faktorn som anses påverka bostadsmarknaden mest just nu är medierapporteringen. Hela 90 procent bedömer att media kommer att ha stor påverkan på både bostadsrätts- och småhusmarknadens utveckling under första kvartalet. Delvis som en följd av detta ökar också andelen fastighetsmäklare som menar att allmän oro och försiktighet kommer ha stor påverkan. Den kommande skärpningen av amorteringskravet sätter också spår i mäklarnas bedömning. 65 procent av fastighetsmäklarna tror att bankernas restriktiva utlåning kommer att ha stor påverkan.

– Undersökningen bekräftar att vi står inför en klart lugnare marknad under årets första kvartal, men det finns en stark tro på att marknaden i grunden är stabil. Det är fortfarande en majoritet av mäklarna som tror på oförändrade priser när kvartalet summeras, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Resultatet i korthet

  • – Medierapporteringen, allmän oro och försiktighet samt bankernas restriktiva lånevillkor är de faktorer som i störst utsträckning bedöms påverka bostadsmarknaden under det första kvartalet 2018.
    – 65 procent av mäklarna tror på oförändrade priser på småhusmarknaden och 24 procent tror att priserna kommer att sjunka.
    – På bostadsrättsmarknaden tror varannan (52 procent) på oförändrade priser och 36 procent på sjunkande priser, en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra undersökningen som avsåg det fjärde kvartalet 2017.
    – 48 procent bedömer att utbudet av bostadsrätter kommer att öka under första kvartalet. Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med förra undersökningen.
  • Undersökningen skickades ut den 5 december till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 15 december 2017. Den har besvarats av 982 fastighetsmäklare över hela landet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...