Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 8:e november 2023

av Admin

Mycket står och väger på bostadsmarknaden. Blir det fler räntehöjningar eller inte? Köparens, säljarens – eller ingen marknad alls för att ingen vågar agera? Uppdateringen av Erik Olsson Bostadsindex som vi gör nu ger värdefull information om hur marknaden kommer att agera på att bostadspriserna är lika höga, medan bolåneräntorna är tre gånger högre nu än när pandemin började.

Nu uppdaterar vi Erik Olsson Bostadsindex som visat att bostadsmarknaden har tagit ut segern i förskott det senaste halvåret genom att inte lägga in marginaler för räntehöjningar vid bostadsköp. Nu måste många prioritera hårdare och annorlunda eftersom bostadspriserna inte har gått ner trots att räntan har fortsatt upp så att det är svårare att uppfylla bostadsbehoven för att budgeten minskar och boendekostnaderna ökar. Yteffektiva bostäder blir extra attraktiva genom att den mindre ytan gör att man kan få råd att bo i ett dyrare område. Ett annat sätt är att acceptera en lite lägre boendestandard på. Genomgripande renoveringar innan man flyttar in är inte heller lika självklara. Köparna håller i pengarna och restriktivare finansieringskrav och från bankerna gör det svårare att finansiera en renovering på ett sätt som kan göra bostadens upplevda skick viktigare.

Det stora utbudet gör det viktigare än vanligt att bostaden sticker ut på ett positivt sätt när den presenteras för marknaden. Det stora utbudet ställer även större krav på mäklaren på ett sätt som gör valet av mäklare extra viktigt. På Erik Olsson märker vi att våra mäklare har ovanligt stor nytta av att vi har ett omfattande och uppdaterat kundregister samtidigt som mäklarna kan hjälpa varandra att hitta köpare samt att prissätta och marknadsföra bostaden rätt. Även vårt strukturerade och metodiska sätt att mäkla med träffsäker och kostnadseffektiv marknadsföring redan innan bostaden presenteras på Hemnet, och att varje mäklare fokuserar på ett jämförelsevis litet fokusområde som mäklaren blir specialist på, är en fördel nu när marknaden är ovanligt utmanande med många bostäder som inte säljs. Trots det krävs det att mäklarna arbetat stenhårt med många visningar och en aktiv förmedling för att hjälpa våra säljare till lyckade och trygga försäljningar.

Köparnas betalningsvilja har minskat mer än vad bostadspriserna visar. Säljare som inte får priset de vill ha för sin bostad pausar försäljningen så att det säljs färre bostäder och utbudet ökar. Samtidigt får vi in många nya uppdrag på ett sätt som visar att många vill och behöver byta bostad. Vi räknar fortfarande med att det kommer att säljas fler bostäder snart. Då måste antingen fler säljare acceptera köparnas lägre betalningsvilja, eller fler köpare vilja betala mer. När man väger ihop förmodade räntehöjningar, fördröjda ränteeffekter, sänkta reallöner och en arbetsmarknad som ser ut att dämpas är det troligare att fler säljare tvingas anpassa sig så att det säljs fler bostäder för att bostadspriserna går ner och möter köparnas betalningsvilja, snarare än att priserna går upp för att köparna är villiga att betala mer.

I Stockholm har vi sålt fler bostäder än tidigare på Erik Olsson. Framgångarna beror på att våra mäklare har många bostäder till salu och arbetar stenhårt med varje bostad. Det stora utbudet gör köparna mer selektiva. Attraktiva bostäder för 3 – 7 Mkr går bäst, medan dyrare bostäder i spannet 10 – 15 Mkr är svårsålda för att köpet blir svårare att finansiera. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den långa publika huvudvisningen ligger under 5%.

I Göteborg är utbudet ca 25% högre än förra året, även om ökningen verkar avta nu, med långa försäljningstider som följd. Visningsbesökarna är ofta avvaktande och mäklarens arbete handlar oftare om att leda förhandlingar mellan köpare och säljare än att leda budgivningar. Trots en utmanande marknad förmedlade vi nästan 40% fler bostäder nu i oktober jämfört med året innan. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 8%. Det är lågt, men ändå högre än på flera månader.

I Malmöområdet är utbudet det högsta sedan 2013. Utbudet ger långa försäljningsprocesser eftersom efterfrågan generellt är avvaktande och lägre än utbudet. Trots, eller kanske tack vare, den utmanande marknaden som gör kunderna mer noggranna i valet av mäklare ökar vi på Erik Olsson våra marknadsandelar och säljer lite fler bostäder. Även i Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen låg runt 5%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...