Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 8 februari 2024

av Admin

Det ser ut som om bostadsmarknaden kan få en mjuklandning av ekonomin som ger lägre räntor tillräckligt snabbt för att hushållen skall klara effekten av alla de gjorda räntehöjningarna. Samtidigt är mycket av det som skapade inflations- och räntedramatik för två år sedan i form av utbudsstörningar krig, och en försvagad krona fortfarande osäkert. Spänningen höjs av att mjuklandningen alla hoppats på i alla fall delvis verkar vara diskonterad.

Ränteutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn för bostadsmarknadens utveckling, både vad gäller bostadspriserna och antalet sålda bostäder. Redan skillnaden mellan 8 oavbrutna höjningar och en paus ingav en känsla av säkerhet i bostadsmarknaden så att fler vågade agera. Den känslan förstärks nu med det nya räntebeslutet så att vi får en starkare marknad. Från att man har funderat på hur stor risken för räntehöjningar är fokuserar man nu på hur stor chansen är att räntan sänks, och i så fall när. Det ger en helt annan marknadspsykologi. Eftersom bostadspriserna är höga – och ännu högre när man tar hänsyn till ränteläget och boendekostnaden som det skapar – kommer den ökade marknadsstyrkan inte att visa sig i höjda priser, utan snarare i att fler vågar agera så att det säljs flera bostäder. Den effekten förstärks av att många som har fått en förändrad familjesituation under det senaste året som gör att de vill byta bostad, vågar agera nu.

Ställer man risken för olika inflationsdrivande saker, så som utbudsstörningar och en överraskande stark ekonomi, mot att redan gjorda räntehöjningar ger en allt för djup lågkonjunktur ser man att olika risker och händelser, som var och en är negativa, kan ge en nettoeffekt i ett inflations- och ränteperspektiv som ger oss mjuklandningen av ekonomin som alla hoppas på. Det vore bra för bostadsmarknaden vars stabilitet bygger på att ekonomin är tillräckligt stark för att hålla sysselsättningen uppe, samtidigt som räntesänkningar ganska nära i framtiden verkar vara diskonterade. Stora bostadslån med höga rörliga räntor ger så höga boendekostnader att mycket tyder på att dagens bostadspriser bygger på att Riksbanken faktiskt sänker räntorna snart. En utdragen högplatå i räntekurvan blir smärtsam. Om inflationen sjunker mot målet på 2% är det bra för att räntorna går ner, men även en inflation på 0% innebär att annan konsumtion, som vi tyckte var vansinnigt dyr för ett år sedan, fortfarande är lika dyr.

Våra mäklare berättar att de har lättare att komma till avslut så fler bostäder säljs. Minskar osäkerheten så fler vågar agera och byter bostad skapar det kedjereaktioner där kortare försäljningstider ger ett lägre utbud som påverkar marknadspsykologin. Att Erik Olsson Bostadsindex visade att 75% vill sälja innan de köper nytt gör att aktivitetsökningen vi förutspår inleds med att utbudet ökar mer än efterfrågan initialt. Ändå talar mycket för att vi försvarar den nuvarande prisnivån tack vare den positivare marknadspsykologin som värmer bostadsmarknaden likt vårsolen. Initialt kan det gå lite trögt när många vill sälja samtidigt, men vartefter bostäderna säljs ökar sedan efterfrågan när de som sålt måste köpa en ny bostad så att marknaden balanseras.

I Stockholm ökar aktivitetsnivån betydligt. Efter det senaste räntebeslutet är antalet visningsbesökare större och fler lägger bud. Mäklare berättar att köpare vill påskynda sina köp innan priserna går upp nu när det verkar vara slut med räntehöjningarna. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den långa publika huvudvisningen har en stigande trend som ligger runt 10% nu.

I Göteborg går utbudet av bostäder ner, även om det fortfarande är stort. De senaste veckorna har vi sett en trend med en stor ökning av antalet visningsbesökare jämfört med slutet av 2023. Trenden förstärks nu efter det senaste räntebeslutet med fler visningsbesökare som vågar lägga bud nu. Våra mäklare i Göteborg säger att de känner den starkare marknaden genom att det säljs fler bostäder snarare än att priserna går upp. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är betydligt högre än tidigare med ca 10%.

I Malmöområdet tinar marknaden sakta upp i vårsolen. Vi ser en helt annan aktivitet på våra visningar med fler besökare än tidigare samtidigt som utbudet inte ökar lika mycket som tidigare. Dessa två effekter förstärker varandra på ett sätt som kan ge en starkare marknad. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen fortfarande låg runt 5%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...